Thaiware.com ศูนย์รวม ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของไทย
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
หนังสือทำบุญ หนังสือทำบุญ
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี
ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
Palungjit (พลังจิต) Palungjit (พลังจิต)
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
สำนักพิมพ์ต้นบุญ สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

สาเหตุแห่งความ เจ็บไข้ได้ป่วย มาจาก เหตุ ๘ ประการใหญ่ๆ ดังนี้

 

    Share  
 

 

สาเหตุแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยมาจาก เหตุ ๘ ประการใหญ่ๆ คือ

๑. โรคเกิดแต่ดีให้โทษ

๒. โรคเกิดแต่เสมหะให้โทษ

๓. โรคเกิดแต่ลมให้โทษ

๔. โรคเกิดแต่ทั้งดี เสมหะ และลมให้โทษ

๕. โรคเกิดแต่ฤดูแปรปรวน

๖. โรคเกิดแต่การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอ

๗. โรคเกิดแต่ความเพียรเกินกำลัง

๘. โรคเกิดแต่วิบากกรรม

โดยขอเริ่มจาก เหตุแห่งโรค ๔ ประการแรก ที่กล่าวมาด้านบน คือ โรคเกิดแต่ดีให้โทษ โรคเกิดแต่เสมหะให้โทษ โรคเกิดแต่ลมให้โทษ และ โรคเกิดแต่ทั้งดี เสมหะ และลมให้โทษ มีสาเหตุมาจาก นิสัยประมาทในการใช้ปัจจัย ๔ นั้นเอง ไม่รู้จักระมัดระวัง และรู้ประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ เป็นหลัก

(ถูกวัตถุประสงค์ ถูกวิธี ไม่รู้จักประมาณ)

ก็จะนำโรคภัยไข้เจ็บมาให้แก่ผู้นั้น “You are what you eat” ส่วนปัจจัยที่เหลืออีก ๓ อย่าง ก็ยังใช้สอยด้วยความประมาท มักง่ายดูเบากันอยู่เช่นเดิม

เหตุแห่งโรคประการที่ ๕ โรคเกิดแต่ฤดูแปรปรวน คือประมาทในการศึกษาทำความเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

๑. ไม่สนใจศึกษาธรรมชาติของร่างกายตนเองให้มากพอประมาทว่าร่างกายนี้จะคงทน

๒. ไม่ระมัดระวังในการเลือกใช้ปัจจัย ๔ ให้เหมาะสมในคราวฤดูแปรปรวน

เหตุแห่งโรคประการที่ ๖ คือ โรคเกิดแต่การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอ โดยมีสาเหตุ มาจากนิสัยประมาท ขาดการหาความรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง และมีนิสัยตามใจตนเองเป็นใหญ่

(ร่างกายมนุษย์ นี้มีชื่อเต็มๆว่า สรียนต์ เพราะเครื่องยนต์ไม่ว่าชนิดใดๆ จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางต่างๆ ตามที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามที่ถูกกำหนดไว้ ย่อมเกิดอาการ “Over Load” คือเกินกำลังของอิริยาบถนั้น แล้วก็จะนำมาซึ่งความเสื่อมโทรม จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยง่าย)

เหตุแห่งโรคประการที่ ๗ คือโรคเกิดแต่ความเพียรเกิดกำลัง หากหักโหมเกินไปก็เป็นโทษ การได้กัลยาณมิตรไว้คอยสะกิดเตือนกันบ้างให้รู้จักประมาณก็จะสามารถแก้ไขผ่านเหตุแห่งโรคประการที่ ๗ ไปได้โดยไม่ยาก

(ไม่เกิดกับคนเกียจคร้าน แต่กลับไปเกิดกับผู้ที่ขยันที่มีปัญญาเห็นภัยในวัฏสงสาร จึงเร่งปรารภความเพียร หวังกำจัดกิเลสให้ลิ้นเชื้อไม่เหลือเศษโดยเร็ว จึงเผลอไผลใช้ร่างกายหักโหมเกินกำลัง เกินอายุไปบ้าง เพราะต้องการสร้างบุญสร้างบารมีแข่งกับเวลา แม้ว่าการปรารภความเพียร เป็นเรื่องที่ควรแก่การอนุโมทนา)

เหตุแห่งโรคประการที่ ๘ คือโรคเกิดแต่วิบากกรรม หากเกิดขึ้นแก่ผู้ใดแล้ว ก็ยากจะแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น แต่มีหนทางผ่อนหนักให้เป็นเบาไว้ให้ คือ

๑. เมื่อยังทำอะไรไม่ได้ ก็ให้เร่งทำใจยอมรับความจริงว่เราทำตัวของเราเอง และห้ามไปโทษใครอื่นเด็ดขาดว่าเป็นผู้ทำให้ พร้อมทั้งหักห้ามใจจะไม่ทำกรรมชั่วเช่นนั้นอีก

๒. เมื่อยอมรับผลแห่งอกุศลกรรมนั้นแล้ว ก็ให้ตั้งใจสร้างบุญใหม่ทุกชนิดให้เต็มกำลังความสามารถ หากอกุศลกรรมเก่าไม่มากนัก ย่อมหายได้ แม้ไม่หายก็ผ่อนคลายทุกขเวทนาลง แม้ที่สุดหากอกุศลกรรมเก่ามากนักถึงคราวจักต้องตาย ถึงตายก็ไปดี มีสุคติเป็นที่ไป

ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมด จากเหตุแห่งโรคทั้ง ๘ ประการ ที่กล่าวมานี้ ย่อมชี้ชัดลงไปว่า โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่รุมเร้ากายมนุษย์ให้ผุพังเร็วกว่าวัยอันควร ล้วนมีสาเหตุมาจากนิสัยประมาททั้งสิ้นคือ

๑. ประมาทขาดการศึกษาให้ทราบสภาพธรรมชาติแท้จริงของร่างกาย

๒. ประมาทขาดการศึกษาวิธีดูแล วิธีใช้ วิธีซ่อมบำรุงร่างกายนี้ให้คงทน

๓. ประมาทขาดการศึกษาถึงการนำร่างกายนี้ไปประกอบคุณงามความดีอย่างคุ้มค่า ให้เกิดเป็นบุญบารมีติดตัวไปในภายภาคหน้า
ขอให้ทุกคนตระหนักในพุทธดำรัสที่ว่า

“การได้เกิดในสภาพร่างกายเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก
การได้พบพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องยาก
การได้ฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก
การได้โอกาสบรรลุธรรมก็เป็นเรื่องยาก”

การบรรลุธรรม เราจำเป็นต้องอาศัยร่างกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อและต้องเป็นร่างกายที่สุขภาพดีด้วย จึงจะมีทางสำเร็จได้
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 


 

 
 
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 2
รายละเอียด ความเห็น  may 7 you are saw be than bird, that were!....what we ware be black? Dad...mon
  โดย : thai_kig@gmail.com
  หมายเลขไอพี : 110.164.62.xxx
  โพสเมื่อ : April 23, 2012 เวลา 16:16:05
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 1
รายละเอียด ความเห็น  กดไลค์ได้ัมั้ย? ^_^
  โดย : อิอิ
  หมายเลขไอพี : 183.89.160.xxx
  โพสเมื่อ : August 25, 2011 เวลา 13:24:40
 
 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด
 
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996