ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

มนต์พัฒนาชีวิต

 

    Share  
 

 

อันความเห็นต่างทางความคิดนั้น มิใช่เกิดแต่ในปัจจุบัน มีมาแต่โบราณอย่างเรื่องว่า อะไรเป็นมงคลของชีวิต นักคิดยุคนั้นก็นำมาถกสนทนา แต่ไม่อาจตัดสินปัญหาให้เป็นที่สิ้นสุด จนเมื่อพระพุทธองค์ ทรงแสดงมงคลสูตรแก่เทวดาที่เข้าไปทูลถาม ความสงสัยเรื่องนี้ก็ยุติลงด้วยเหตุและผลเป็นที่ประจักษ์ใจ

ที่จริงคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แต่ว่าก็ยังเข้าใจสับสนเรื่องมงคลอยู่ไม่น้อย ด้วยคอยจะไหลตามกระแส เช่น บางทีก็แห่กันปลูกต้นไม้ด้วยเชื่อว่าเป็นไม้มงคล แต่หากเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่า เป็นสิ่งให้ผลทางจิตวิทยาเท่านั้น หรือคิดกันเพียงว่า ปลูกต้นไม้ก็ดี ช่วยโลกนี้ให้ร้อนน้อยลงคงจะเกิดประโยชน์กว่าเป็นไหนๆ เพราะความเจริญหรือเสื่อมในชีวิต มิได้เกิดจากปัจจัยภายนอก เกิดจากภายในตัวเราเอง เช่น เราทำ พูด คิดดี เวลาใด เวลานั้นก็เกิดมงคลกับตัว แต่หากทำ พูด คิดชั่ว ก็เหมือนนำสิ่งอัปมงคลเข้าสู่ตัวเราเช่นกัน

ดังนั้น ชีวิตของเราจะดีขึ้น หรือต่ำลง อยู่ที่การกระทำของตัวเองทั้งสิ้น พระพุทธองค์ จึงตรัสรู้สูตรพัฒนาชีวิตนี้ไว้ ให้ได้นำไปวางแผนพัฒนาชีวิตตน

โดยเริ่มจากการเลือกคบคนเป็นสำคัญเพราะคนเรานั้น คบคนดี ก็เป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่ว ก็พาตัวหมองไหม้ เรื่อยไปจนถึงเรื่องการพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสห่างกิเลส จนตัดเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเป็นที่สุด

หากพุทธบริษัทพัฒนาตนตามมงคลหมวดนี้ ชีวิตจะพบประโยชน์สุขทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า จนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่แท้ ...
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด