ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

มาทำสมาธิกันเถอะ (สมาธิกำจัดโรคภัยไข้เจ็บ หลับสบาย สมองปัญญาดี)

 

    Share  
 

 

 

มาทำสมาธิกันเถอะ

การทำสมาธิ คือ การทำจิตให้ปราศจากอารมณ์ เมื่อทำได้แล้ว จิตจะเบาสบาย เกิดความสงบสุข

ปรัชญา (แนวคิด) สมาธิที่ทำพอดี ก็ดีพอ เด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำดี

สมาธิ มีความสำคัญในฐานะเป็นตัวผลิตพลังจิตให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อจักได้ใช้พลังจิตนั้นไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและคนอื่นรวมทั้งแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกในที่สุด แต่เนื่องจากในชีวิตประจำวันคนส่วนมากมักยุ่งอยู่กับภารกิจต่างๆ จนอ้างว่าไม่มีเวลาทำสมาธิ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จึงได้คิดวิธีทำสมาธิที่คนทั่วไปสามารถทำได้แบบง่าย ๆ และตั้งชื่อเรียกว่า “วิทิสาสมาธิ” มีความหมายว่า สมาธิที่สามารถทำได้ในทุกที่และทุกโอกาส

สมาธิมีความสำคัญต่อมวลมนุษย์อย่างไร ?

ตามปรกติ คนเรามักมีอารมณ์ (คือสิ่งที่ใจรับรู้) ล้นเหลือ เมื่อเขาเริ่มทำสมาธิ เขามีคำบริกรรมคำเดียวว่า “พุทโธ ๆๆ” เป็นต้น (คำบริกรรมจะว่าคำอะไรก็ได้ แต่ให้ว่าเพียงคำเดียว) อารมณ์ที่ล้นเหลือก็จะเหลืออารมณ์เดียว คือ พุทโธ แสดงว่าจิตเป็น “หนึ่ง” แล้ว

สมาธิธรรมชาติที่มีเชื้ออยู่ในตัวของเราก็จะเข้ามาร่วมทันที และทันทีนั้นเองจิตจะเกิดสมาธิเองโดยอัตโนมัติอย่างฉับพลัน สมาธิก็จะผลิตพลังจิตขึ้นมาเอง พลังจิตก็จะเข้ามาแทรกซึมนอนเนื่องอยู่ที่จิตเป็นการถาวรและสะสมไว้ที่จิต เมื่อมีการทำสมาธิต่อไปพลังจิตก็จะสะสมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว สมาธิที่สร้างขึ้นมานี้เป็นตัวพัฒนาเพิ่มพลังจิตเป็นพิเศษโดยเป็นบวกตลอดเวลา
สมาธิผลิตพลังจิต พลังจิตจะเกิดขึ้นมาได้จากสมาธิเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พลังจิตนี้เองที่ทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หมายถึง มนุษย์ทุกคนมีพลังจิตที่เป็นธรรมชาติ สมาธิที่สร้างขึ้นที่พัฒนาจากสมาธิธรรมชาติเป็นความพิเศษโดยเป็นการเพิ่มเติมให้สมาธิธรรมชาติมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ดูตัวอย่างเด็กที่ขาดสมาธิพลังจิตต่ำจะอยู่ไม่เป็นสุข นิ่งได้ไม่นานเดี๋ยวก็ยุกยิกๆ หรือคนบ้าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ หรือคนที่ฟุ้งซ่าน หงุดหงิดกระสับกระส่ายจะหาทางออกด้วยวิธีรุนแรง ทั้งนี้เพราะพวกเขาสมาธิต่ำขาดพลังจิต

สมาธินี้ทำครั้งละ ๕ นาที วันละ ๓ ครั้ง โดยประมาณวันหนึ่ง ๓ ครั้งรวมแล้วจักได้วันละ ๑๕ นาที รวมแล้ว ๑ เดือนจักได้เวลาฝึกสมาธิถึง ๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที อาตมาเห็นว่าไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวและก็จักได้พลังจิตสะสมไว้พอควรในแต่ละเดือน เหมาะสำหรับคนทุกวัยทุกสาขาอาชีพไม่ว่านักบริหาร นักปกครอง นักธุรกิจ กรรมกร แต่การทำสมาธิอย่างนี้หากทำโดยไม่มีกฎเกณฑ์ ก็จะทำให้ไม่มีความมั่นคง หรือไม่มีผู้รู้เป็นที่ปรึกษากำกับก็จะไปไม่ได้ตลอด

การทำวิทิสาสมาธิ มีวัตถุประสงค์ให้คนทั่วไปไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่า ใช้เวลาว่างทำเพื่อจะได้มีโอกาสได้พลังจิตรวมเป็นชั่วโมงแล้วได้ประมาณ ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ ชั่วโมงเป็นของตัวเอง หากได้ประมาณนี้ นับว่าเป็นเวลาที่ได้พลังจิตขั้นพอใช้ได้ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาแรมปีก็ยังเป็นที่หวังได้แก่เขา เพราะว่าพลังจิตที่สะสมไว้ในจิตไม่มีการสลายตัวมีแต่จะเพิ่มไปเรื่อยๆ
การทำสมาธิขั้นพื้นฐาน ที่เป็นสัมมาสมาธิเหมาะสมทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเมื่อทำวิทิสาสมาธิก็ยังสามารถใช้ชีวิตตามปรกติธรรมดาไม่ต้องละทิ้งการงานให้เสียไป แต่กลับเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานนั้นๆ เช่นการได้พักผ่อนโดยไม่สิ้นเปลือง มีการตัดสินใจในการดำเนินกิจการได้ดีขึ้น

วิทิสาสมาธิคืออะไร ?

หลักวิธีการทำสมาธิที่ง่ายที่สุด ใช้เวลาทำสมาธิน้อยที่สุด แต่ให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำสมาธิ คือ พลังจิต สูง อย่างต่อเนื่อง (ทำน้อยแต่ได้ผลมาก) และเพียงพอต่อความต้องการของจิตใจให้สามารถดำรงความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

วิทิสาสมาธิเหมาะกับบุคคลเช่นไร ?

เหมาะกับทุก ๆคน ไม่ว่า เด็ก หรือผู้ใหญ่ เคยฝึกสมาธิหรือไม่เคย และเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีภาระหน้าที่การงานมาก หาเวลาว่างในชีวิตประจำวันเพื่อทำสมาธิได้น้อย

วิทิสาสมาธิทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ? (ประโยชน์ของสมาธิ)

๑. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
๒. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
๓. ทำให้สมองปัญญาดี
๔. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
๕. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
๖. บรรเทาความเครียด
๗. มีความสุขพิเศษ
๘. ทำให้จิตอ่อนโยน
๙. กลับใจได้
๑๐. เวลาจะสิ้นลม พบทางดี
๑๑. เจริญวาสนาบารมี
๑๒. เป็นกุศล
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด