Thaiware.com ศูนย์รวม ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของไทย
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ สำนักพิมพ์ต้นบุญ
เว็บแสงประกาย เว็บแสงประกาย
Palungjit (พลังจิต) Palungjit (พลังจิต)
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์
หนังสือทำบุญ หนังสือทำบุญ

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

มาทำสมาธิกันเถอะ (สมาธิกำจัดโรคภัยไข้เจ็บ หลับสบาย สมองปัญญาดี)

 

    Share  
 


(กดตรงนี้เพื่อดูรูปภาพขนาดเต็ม)
 

 

มาทำสมาธิกันเถอะ

การทำสมาธิ คือ การทำจิตให้ปราศจากอารมณ์ เมื่อทำได้แล้ว จิตจะเบาสบาย เกิดความสงบสุข

ปรัชญา (แนวคิด) สมาธิที่ทำพอดี ก็ดีพอ เด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำดี

สมาธิ มีความสำคัญในฐานะเป็นตัวผลิตพลังจิตให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อจักได้ใช้พลังจิตนั้นไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและคนอื่นรวมทั้งแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกในที่สุด แต่เนื่องจากในชีวิตประจำวันคนส่วนมากมักยุ่งอยู่กับภารกิจต่างๆ จนอ้างว่าไม่มีเวลาทำสมาธิ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จึงได้คิดวิธีทำสมาธิที่คนทั่วไปสามารถทำได้แบบง่าย ๆ และตั้งชื่อเรียกว่า “วิทิสาสมาธิ” มีความหมายว่า สมาธิที่สามารถทำได้ในทุกที่และทุกโอกาส

สมาธิมีความสำคัญต่อมวลมนุษย์อย่างไร ?

ตามปรกติ คนเรามักมีอารมณ์ (คือสิ่งที่ใจรับรู้) ล้นเหลือ เมื่อเขาเริ่มทำสมาธิ เขามีคำบริกรรมคำเดียวว่า “พุทโธ ๆๆ” เป็นต้น (คำบริกรรมจะว่าคำอะไรก็ได้ แต่ให้ว่าเพียงคำเดียว) อารมณ์ที่ล้นเหลือก็จะเหลืออารมณ์เดียว คือ พุทโธ แสดงว่าจิตเป็น “หนึ่ง” แล้ว

สมาธิธรรมชาติที่มีเชื้ออยู่ในตัวของเราก็จะเข้ามาร่วมทันที และทันทีนั้นเองจิตจะเกิดสมาธิเองโดยอัตโนมัติอย่างฉับพลัน สมาธิก็จะผลิตพลังจิตขึ้นมาเอง พลังจิตก็จะเข้ามาแทรกซึมนอนเนื่องอยู่ที่จิตเป็นการถาวรและสะสมไว้ที่จิต เมื่อมีการทำสมาธิต่อไปพลังจิตก็จะสะสมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว สมาธิที่สร้างขึ้นมานี้เป็นตัวพัฒนาเพิ่มพลังจิตเป็นพิเศษโดยเป็นบวกตลอดเวลา
สมาธิผลิตพลังจิต พลังจิตจะเกิดขึ้นมาได้จากสมาธิเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พลังจิตนี้เองที่ทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หมายถึง มนุษย์ทุกคนมีพลังจิตที่เป็นธรรมชาติ สมาธิที่สร้างขึ้นที่พัฒนาจากสมาธิธรรมชาติเป็นความพิเศษโดยเป็นการเพิ่มเติมให้สมาธิธรรมชาติมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ดูตัวอย่างเด็กที่ขาดสมาธิพลังจิตต่ำจะอยู่ไม่เป็นสุข นิ่งได้ไม่นานเดี๋ยวก็ยุกยิกๆ หรือคนบ้าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ หรือคนที่ฟุ้งซ่าน หงุดหงิดกระสับกระส่ายจะหาทางออกด้วยวิธีรุนแรง ทั้งนี้เพราะพวกเขาสมาธิต่ำขาดพลังจิต

สมาธินี้ทำครั้งละ ๕ นาที วันละ ๓ ครั้ง โดยประมาณวันหนึ่ง ๓ ครั้งรวมแล้วจักได้วันละ ๑๕ นาที รวมแล้ว ๑ เดือนจักได้เวลาฝึกสมาธิถึง ๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที อาตมาเห็นว่าไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวและก็จักได้พลังจิตสะสมไว้พอควรในแต่ละเดือน เหมาะสำหรับคนทุกวัยทุกสาขาอาชีพไม่ว่านักบริหาร นักปกครอง นักธุรกิจ กรรมกร แต่การทำสมาธิอย่างนี้หากทำโดยไม่มีกฎเกณฑ์ ก็จะทำให้ไม่มีความมั่นคง หรือไม่มีผู้รู้เป็นที่ปรึกษากำกับก็จะไปไม่ได้ตลอด

การทำวิทิสาสมาธิ มีวัตถุประสงค์ให้คนทั่วไปไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่า ใช้เวลาว่างทำเพื่อจะได้มีโอกาสได้พลังจิตรวมเป็นชั่วโมงแล้วได้ประมาณ ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ ชั่วโมงเป็นของตัวเอง หากได้ประมาณนี้ นับว่าเป็นเวลาที่ได้พลังจิตขั้นพอใช้ได้ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาแรมปีก็ยังเป็นที่หวังได้แก่เขา เพราะว่าพลังจิตที่สะสมไว้ในจิตไม่มีการสลายตัวมีแต่จะเพิ่มไปเรื่อยๆ
การทำสมาธิขั้นพื้นฐาน ที่เป็นสัมมาสมาธิเหมาะสมทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเมื่อทำวิทิสาสมาธิก็ยังสามารถใช้ชีวิตตามปรกติธรรมดาไม่ต้องละทิ้งการงานให้เสียไป แต่กลับเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานนั้นๆ เช่นการได้พักผ่อนโดยไม่สิ้นเปลือง มีการตัดสินใจในการดำเนินกิจการได้ดีขึ้น

วิทิสาสมาธิคืออะไร ?

หลักวิธีการทำสมาธิที่ง่ายที่สุด ใช้เวลาทำสมาธิน้อยที่สุด แต่ให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำสมาธิ คือ พลังจิต สูง อย่างต่อเนื่อง (ทำน้อยแต่ได้ผลมาก) และเพียงพอต่อความต้องการของจิตใจให้สามารถดำรงความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

วิทิสาสมาธิเหมาะกับบุคคลเช่นไร ?

เหมาะกับทุก ๆคน ไม่ว่า เด็ก หรือผู้ใหญ่ เคยฝึกสมาธิหรือไม่เคย และเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีภาระหน้าที่การงานมาก หาเวลาว่างในชีวิตประจำวันเพื่อทำสมาธิได้น้อย

วิทิสาสมาธิทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ? (ประโยชน์ของสมาธิ)

๑. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
๒. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
๓. ทำให้สมองปัญญาดี
๔. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
๕. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
๖. บรรเทาความเครียด
๗. มีความสุขพิเศษ
๘. ทำให้จิตอ่อนโยน
๙. กลับใจได้
๑๐. เวลาจะสิ้นลม พบทางดี
๑๑. เจริญวาสนาบารมี
๑๒. เป็นกุศล
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด
 
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996