ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

เหตุที่ต้อง สวดมนต์ เป็น ภาษาบาลี

 

    Share  
 

 

การเจริญสมาธิภาวนา คือ การที่จิตผูกหรือเพ่งอยู่กับคำใดคำหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น พุทโธ-พุทโธ, พองหนอ-ยุบหนอ,สัมมา-อะระหัง เป็นต้น ให้จิตเกาะเกี่ยวไหลไปตามกระแสของคำนั้นๆ เพื่อเป็นสื่อให้จิตเข้าถึงความสงบ มีค่าเท่ากับจิตผูกเพ่งอยู่กับการสวดมนต์ที่จิตเกาะเกี่ยวไปกับทุกอักขระของบทสวดมนต์จิตที่ไหลไปเป็นกระแสตามทุกอักขระเช่นนี้ ไม่เปิดโอกาสให้นิวรณ์ คือ สิ่งที่ขวางกั้นจิตไม่ให้ทำความดี แทรกเข้ามาครอบงำจิตได้ทำให้จิตมีความผ่องใส เป็นจิตมีพลังในการต้านทานกิเลสที่จะเข้ามามีอำนาจเหนือสติปัญญา มีความฉับไวต่อการรับรู้อารมณ์ และคมต่อการแยกแยะความถูกผิด
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 


 

 
 
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 2
รายละเอียด ความเห็น  พระไตรปิฎกเดิมไม่มีฉบับเขียน ช่วงแรกๆหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระเถระได้จัดสะสางรวบรวมคำสอน(พระวจนะ) โดยวิธีนำมาท่องพร้อมกัน เรียกสังคีติ หรือ สังคายนา(ไทยนำมาแต่คาวามหมายเพี้ยนไปเป็น ดนตรี หรือ สังคีต) แล้วภาษาตอนนั้น
เป็นภาษาพูดไม่มีตัวเขียน เชื่อว่าเป็นภาษามคธ นำมาใช้ในการเก็บพระธรรม เลยเรียกว่า ภาษาบาลี(บาล=รักษา) การรักษาโดยท่องสวดถือว่าแม่นยำมากเพราะจะต้องสวดพร้อมๆกันตามลำดับ ที่จดจำกันมา ถ้ามีสักรูปออกเสียงต่างต้องสอบทานกันใหม่ เพราะทำให้ความหมายผิดไปได้ ต่อมาหลังๆ เริ่มมีการใช้ตัวอักษรภาษามาเขียนบันทึกเป็นไตรปิฎกเขียน อีทีนี้เริ่มมีเพี้ยนและเพราะเริ่มเอาฉบับที่เขียนไปแปลเป็นภาษาอักษรอื่นๆ โดยเฉพาะสันสกฤษที่ทางนิกานมหายานใช้ แต่ทางมหายานเวลาเขาทำสังคายนาเอายังต้องเชิญพระนิกายเถรวาท ไปร่วมเพราะเรายังใช้บาลีอยู่ ถือว่าใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด ทีนี่มาที่เมืองไทยพระเราเองบางรูปก็ศึกษาไตรปิฎกฉบับแปลเป็นความหมายไทยซึ่งมาการคลาดเคลื่อนอีก เราคารวาสที่สวดมนต์เป็นบาลีก็มีส่วนช่วยรักษาไตรปิฎก แต่อย่าให้ขาดจุดประสงค์จริงๆของไตรปิฎกที่เอาไว้สอน ควรจะรู้ความหมายหรือไม่ก็สวดคำแปลไปด้วย  โดย : mdopchnt@hotmail.com
  หมายเลขไอพี : 124.122.107.xxx
  โพสเมื่อ : January 20, 2013 เวลา 10:34:00
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 1
รายละเอียด ความเห็น  เท่าที่ทราบ การสวดเป็นภาษาบาลี เนื่องจากภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง เชนเดียวกับภาษากรีกโบราณ ทำให้ความหมายไม่เปลียนไปตามกาลเวลา หมือนภาษาที่ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสวดเป็นภาษาบาลีจึงน่าจะเป็นการทรงความหมายที่แท้จริงของคำสั่งสอนแห่งพุทธศาสนาไว้ มากกว่า
  โดย : thai_sawatdee@hotmail.com
  หมายเลขไอพี : 101.109.215.xxx
  โพสเมื่อ : January 7, 2013 เวลา 08:52:36
 
 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด