ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

ต้นบารมี (สร้างบุญบารมี)

 

    Share  
 

 

ต้นบารมี

ต้นไม้คือสิ่งให้ชีวิตและร่มเงา โลกจะขาดต้นไม้ไม่ได้ เพราะนั้นคือจมูกที่สำคัญของชีวิต คนเราก็เช่นเดียวกันจะอยู่หรือตาย สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ “บุญบารมี”

ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นว่านอกจากต้นไม้ใบเขียวๆแล้ว เรายังมีเมล็ดพันธุ์อีกหนึ่งชนิดที่อยู่ภายในใจของเรา นั้นคือเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

เราจะปลูกความดีให้เจริญเติบโตได้ต้องอาศัยหลักการและวิธีที่เหมือนกันกับการปลูกต้นไม้ เราจะปลูกต้นไม้สักหนึ่งต้นต้องเตรียม ดิน,น้ำ,และปุ๋ย

ต้นไม้ แห่งความดีก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องการ ดิน, น้ำ,ปุ๋ย เหมือนกันกับต้นไม้ แต่ดินของต้นบารมีหรือต้นแห่งความดี คือการให้ภาษาพระเรียกว่า “ทาน” การให้ทานเป็นเสมือนการเตรียมดินที่จะเริ่มการเพาะปลูก เราจึงเรียกมันว่า ต้นบารมี นั่นเอง

มีดินแล้วต้องอาศัยน้ำ ต้นไม้ไม่มีน้ำเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะงอกได้ น้ำของต้นแห่งความดีก็คือ “ศีล” ศีลคือหลักปฏิบัติของชีวิต ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เรียบร้อย ถ้าคนเราตั้งมั่นอยู่ในศีลได้ ในโลกนี้หรือประเทศใดก็ตามไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมาบังคับใช้

มีดินมีน้ำ ต้นไม้ก็ยังไม่สามารถงอกงามอย่างสมบูรณ์ ต้องอาศัยปุ๋ย ปุ๋ยคืออาหารเสริมของต้นไม้ คนเราก็เช่นเดียวกัน อาหารเสริมของชีวิตคือ สมาธิหรือการภาวนา ต้นแห่งความดีต้องการอาหารเสริมเพื่อมาช่วยบำรุงการเจริญเติบโต

การสร้างบารมีก็เช่นเดียวกันก็ต้องการอาหารเสริมเพื่อเติมเต็มให้บารมีของเราเพิ่มขึ้น สมาธิจึงเป็นอาหารเสริมชั้นยอดหรือปุ๋ยชั้นดีของต้นบารมีแห่งชีวิต

ทุกคนมีเมล็ดพันธ์แห่งความดี แต่เราไม่ย่อมที่จะหาดินหาน้ำมาใส่ให้มันงอกเงยขึ้น บางคนทำให้งอกขึ้นแล้วกับไม่ยอมใส่ปุ๋ยสุดท้าย ต้นไม้แห่งความดีก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงและตายไปในที่สุด

ดังนั้น เราต้องเริ่มช่วยกันปลูกต้นแห่งความดีให้เจริญเติบโตมากๆ เพื่อช่วยให้โลกของเรามีแต่ความร่มเย็นและสันติสืบไป

ต้นไม้ให้ชีวิตและร่มเงาฉันใด ต้นบารมีย่อมให้ผลแห่งความดีฉันนั้น

ธ.ธรรม
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด