ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์
เว็บแสงประกาย เว็บแสงประกาย
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)
สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
สำนักพิมพ์ต้นบุญ สำนักพิมพ์ต้นบุญ
หนังสือทำบุญ หนังสือทำบุญ
ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

มังคลสูตร หรือ พระสูตรว่าด้วยมงคลแห่งชีวิต ชีวิตมีความสุข

 

    Share  
 

 

เทวดา ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคาถาว่า เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ต่างก็หวังความสวัสดี จึงได้พากันคิดเรื่องมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลาย ขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดเถิดฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสิ่งที่เป็นมงคลตอบ ว่า

การไม่คบคนพาลทั้งหลาย ๑
การคบบัณฑิตทั้งหลาย ๑
การบูชาผู้ที่ควรบูชา ๑

ทั้ง ๓ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ

การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๑
ความมีบุญที่ได้ทำไว้ในกาลก่อน ๑
การวางตัวเหมาะสมชอบธรรม ๑

ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ

ความเป็นผู้มีการศึกษาเล่าเรียนมามาก ๑
ความเป็นผู้มีศิลปวิทยา ๑
ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ได้รับการอบรมมาดี ๑
การพูดจาปราศรัยดี ๑

ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ

การเลี้ยงดูบิดามารดา ๑
การสงเคราะห์บุตร ๑
การสงเคราะห์ภรรยา ๑
การทำงานไม่คั่งค้าง ๑

ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ

การให้ทาน ๑
การประพฤติตามหลักธรรม ๑
การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย ๑
การทำงานที่ปราศจากโทษ ๑

ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ

การงดเว้นจากความชั่ว ๑
การบังคับตนจากการดื่มน้ำเมา ๑
ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑

ทั้ง ๓ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ

การมีความเคารพ ๑
การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ๑
การมีความสันโดษ ๑
การมีความกตัญญู ๑
การฟังธรรมตามกาล ๑

ทั้ง ๕ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ

ความอดทน ๑
ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ๑
การพบเห็นสมณะ ๑
การสนทนาธรรมตามกาล ๑

ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ

การมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลส ๑
การประพฤติพรหมจรรย์ ๑
การเห็นอริยสัจทั้งหลาย ๑
การทำพระนิพพานให้แจ้ง ๑

ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ

ผู้ที่มีจิตถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๑
จิตไม่มีความโศกเศร้า ๑
จิตหมดธุลีคือกิเลส ๑
จิตถึงความปลอดโปร่งคือปลอดจากกิเลสทั้งปวง ๑

ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ

เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายพากันปฏิบัติตามมงคลอันเป็นเหตุนำไปสู่ความเจริญนี้แล้ว จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสุขสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นมงคลสูงสุดของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายฯ

ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามหลักมงคลทั้ง ๓๘ ประการ ตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นชีวิตที่มีมงคล ชีวิตเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องไปแสวงหามงคลภายนอกจากที่ไหน เพราะเป็นชีวิตที่มีมงคลอยู่ในตัวแล้ว และหากทำได้ ก็จะปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย ในการดำเนินชีวิต และถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

  • หมวด : บทความธรรมะ
  • ศาสนา : ศาสนาพุทธ
  • คำค้นหา : มังคลสูตร,
  • วันที่ : February 28, 2015 (23:09:37)
  • จำนวนผู้ชม : 12,408
  • ที่มา : กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • ผู้แนะนำ / ผู้ส่ง : NINENOP
THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด