ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

พระคาถาปิ่นธรณี (ย่อ)

 

    Share  
 

 

ตั้งนโม ๓ จบ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ นะโมพุทธายะ พระพุทธะไตรรัตน์ญาณมณีนพรัตน
สีสะหัสสะสุธัมา พุทโธ ธังโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีธานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ มณีตินามัง ระตะเนนะ การังชาตัง ชะนานัง วะระปูชะนียัง สัตถา ชนาเสวิตัง ชะเนนะสุ พุทธพิมพัง สิระสานะมามิหัง นะโมเม สัพพะพุทธานัง อุปปัน นานัง มเหสินัง ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุติธะโร โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโถ สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒนะโน โสภีโต คุณะสัมปันโน อะโนมะ ทัสสี ชะนุตตะโม ปทุมตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฎิปุคคะโล สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสีนะราสะโถ อัตถะ ทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท สิทธัตโถ อะสะโมโลเก ติสโสจะวะทะตัง วะโรปุสโส จะวะระโทพุทโธ

วิปัสสี จะอะนุปะโม สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะถา สุขะทายิโก กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระนัญชะโห กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโมสักกะยะ ปุงคะโว นะชาลีติ มะธุระ นิมะพะพุทโธ โยเทวะตา นะระปูชิโต อัมหากัง กุสะลัตถายะ อหังวันทามิ ตังสะทา พุทธนิมิตตัง อหังวันทา ขมามิหัง พุทธนิมิตตัง สหัสะโก ติเทวตานัง พุทธนิมิตตัง สาธุ รูปานัง อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

ปฐวีคงคา พระภูมะเทวา ขมามิหัง สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พลัปปัตตา ปัญเจกานัญจะยังพะลัง อะระหันตานัญ จะเตเชนะ พลัปปัตตา ปัญเจกานัญจะยังพะลัง อะระหันตานัญ จะเตเชนะ รักขังพันทามิ สัพพะโส พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ รักขันตุสุรักขันตุ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ นะโมพุทธายะ


ผลของการท่องปิ่นธรณี ทรัพย์สินเงินทองและเป็นมงคลต่อสถานที่เป็นโภคทรัพย์ประเสริฐสุดทั้งแผ่นดิน
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด