ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

ศาสนา 3 ระดับ

 

    Share  
 

 

ศาสนา แปลว่า คำสั่งสอน พุทธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ศาสนาพุทธ หรือ พุทธศาสนา จึงหมายถึง คำสั่งสอนเพื่อให้คนรู้ตื่น และ เบิกบาน คำว่ารู้ หมายถึง รู้จักดีชั่ว รู้จักบาปบุญ รู้จักอะไรควรไม่ควร มิใช่รู้เพียงถูกผิด หรือ เหตุผล เท่านั้น คำว่ารู้ในที่นี้หมายถึง รู้จักกฎแห่งกรรม กฎแห่งศีลธรรม มิใช่เพียงรู้กฏหมาย กฏเกณฑ์เท่านั้น คำว่ารู้หมายถึง รู้จักความจริงของชีวิต ทั้งสิ่งที่เป็นสมมติ และ วิมุติ คือ สิ่งที่เป็นโลกิยะ และ โลกุตระ ไม่ใช้หลักธรรมในโลกุตระ มาดำเนินชีวิตแบบโลกิยะ หรือนำหลักโลติยธรรมไปใช้ในระดับโลกุตรธรรม

เมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ในเบื้องต้นแล้ว จึงจะเป็นผู้ตื่น เพราะความรู้จะทำให้คนตื่น ทำให้หายลุ่มหลง มีสติ สัมปชัญญะ มั่นคง ไม่หวั่นไหว คลอนแคลน คำว่าตื่น จึงหมายถึงความมีหิริละอายความชั่ว โอตตัปปะความเกรงกลัวบาป คำว่าตื่น ยังหมายถึงการเร่งรีบขวนขวายทำความดี แปลว่า รู้ดี รู้ชั่ว เป็นอย่างไรแล้วก็งดเว้น เท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องรีบเร่งทำความดีให้มาก ขัดเกลา ชำระอกุศลมูลอันเป็นรากเหง้าของความชั่วให้หมดสิ้นไป และ รีบปลูกรากแก้วขอวกุศลลงไปในจิต คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา

เมื่อเราปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว ก็จะมีความเบิกบานใจ คำว่าเบิกบาน จึงหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ให้เข้าใจง่าย รู้หมายถึงปริยัติธรรม ตื่น หมายถึงปฏิบัติธรรม และ เบิกบาน หมายถึงปฏิเวธธรรม

ถ้าเราถือว่าชีวิตคือ ตัวศาสนา เพราะเป็นความจริง ทั้งหมด ก็ขอให้เข้าใจความหมายของศาสนา 3 ระดับ คือ

1. ศาสนาของพ่อแม่ผู้ให้ชีวิต อันเป็นศาสนาแรกที่ลูกรู้จัก พ่อแม่คือศาสดาองค์เอก ผู้ให้การอบรมบ่มเพาะปลูกฝัง จริต นิสัยใจคอกิริยามารบาทชาติตระกูล

2. ศาสนาโดยธรรมชาติ อันหมายถึง ระบบการทำงานของธรรมชาติที่คนหรือสัตว์ต่างได้รับเท่าเทียมกัน นั่นคือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือ สามัญลักษณะอันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ว่าจะชนชาติใด ถึงแม้ว่าจะต่างกันด้วยภาษา เผ่าพันธุ์ ยากจน มั่งมี อุดมด้วยลาภ ยศ ศักดิ์ เกียรติ บริวาร แต่ก็เสมอกันด้วยหลักของธรรมชาติ ทั้ง 3 ประการนี้

3. ศาสนาที่ศาสดาก่อตั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับเชื่อสิ่งแวดล้อม และ อุบายของผู้ให้กำเนิด

พระพุทธศาสนาของเรา เป็นศาสนาที่สอนคนให้รู้ให้ตื่น ให้เบิกบาน ผู้ใดหรือประชาชนในสังคมใด เมื่อผู้ที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ได้รับผลคือเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ก็ชือว่า ได้รับผลที่แท้จริงจากการมีพุทธศาสนา หาไม่ก็อาจเป็นได้ เพียงการท่องบ่นสาธยายถือตามๆ กันไปก็เท่านั้น ซึ่งไม่คุ้ม กับการมีของดีอยู่กับตัว

จึงขอเชิญชวนพวกเราชาวพุทธ หันมาเรียนรู้ศึกษา ปฏิบัติให้ได้รับผลจริงๆ เพื่อให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานจริงๆ
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

  • หมวด : บทความธรรมะ
  • ศาสนา : ศาสนาพุทธ
  • คำค้นหา : ศาสนาพุทธ,
  • วันที่ : July 11, 2015 (23:59:26)
  • จำนวนผู้ชม : 12,395
  • ที่มา : หนังสือพุทธวิธีคลายเครียด โดย พระปิยโสภณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
  • ผู้แนะนำ / ผู้ส่ง : ธรรณพ สมประสงค์
THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด