ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

มนต์ประสาทพรกิจการให้สัมฤทธิผล

 

    Share  
 

 

พระพุทธมนต์บทนี้ ๒ บทแรก เป็นคาถาที่โบราณาจารย์ท่านแต่งขึ้นใหม่เพื่อประสงค์ให้เป็นการอำนวยอวยพรชัยแก่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพ และผู้มาร่วมงานในมงคลพิธี มีความหมายแต่ละตอนดังนี้

ตั้งแต่ มะหาการุณิโก...ถึง ชะยะมังคะลัง มีเนื้อหาพรรณนาสรรเสริญพระมหากรุณาคุณของพระพุทธองค์โดยเฉพาะว่า ทรงบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมก็เพื่อประโยขน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้บรรลุตาม เพื่อข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้น

แล้วก็นำความจริงข้อนี้มาเป็นสัจวาจาขอให้ชัยมงคลจงมีแก่ตน
ตั้งแต่ ชะยันโต...ถึง ปะโมทติ มีเนื้อหากล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อพญามารในวันตรัสรู้นั้น นำมาตั้งเป็นคำสัตยาธิษฐานขอให้ประทานความเป็นมงคลให้ เข้าในลักษณะว่า ผู้ให้ ต้องมีสิ่งที่ตนจะให้เสียก่อน แน่นอนว่าอานุภาพของพระพุทธองค์มีปรากฏอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นการขอความเป็นมงคลจากท่านผู้สามารถให้กับเราได้

ส่วนในวรรคสุดท้ายตั้งแต่ สุนักขัตตัง..ถึง ปะทักขิเณ เป็นคาถาที่ท่านตัดย่อมาจากสุปุพพัณหสูตร นำมาต่อท้าย โดยอ้างถึงและยืนยันว่าฤกษ์งามยามดีมีแก่บุคคลได้จริง หากว่าสิ่งที่ทำทางกาย วาจา และใจนั้น เป็นกรรมดี

พระพุทธมนต์บทนี้ นิยมสวดเวลาขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ และเวลาพระท่านพรมน้ำพระพุทธมนต์ก็จะสวดบทนี้อำนวยพรชัยให้สุขสมหวังแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าพระท่านอวยพรให้แล้วสิ่งที่คาดหวังจะสำเร็จดังใจทุกอย่างเพราะหากท่านประพฤติตัวในทางทุจริตผิดศีลธรรม มีความเกียจคร้าน ไม่ขยันทำการงาน แม้จะไปเที่ยวขอพรให้หลวงพ่อวัดนั้นวัดนี้รดน้ำมนต์เพื่อให้รวย ให้ก้าวหน้านั้นอย่าไปหวัง ทุกอย่างผลจะดีมันอยู่ที่เหตุด้วย

ให้สวดบทชัยปริตร (มหากา)
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด