ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

คุณสมบัติทั้ง 5 ของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ของเหล่าชาวพุทธ

 

    Share  
 

 


พระพุทธศาสนาของเราเหล่าชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน มีองค์ธรรม คุณสมบัติครบถ้วนทั้ง ๕ ประการคือ
 
1. ศาสนบุคคล = องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกของโลก
 
2. ศาสนธรรม = พระธรรมมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็น แผนที่ชีวิตของเราตลอดไป
 
3. ศาสนพิธี = มีระเบียบแบบแผนมีแบบฉบับ แบบอย่างที่บุคคลเจริญรอยตามแล้ว มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสุขสงบ สว่างใจตลอดไป
 
4. ศาสนวัตถุ = มีวัตถุมงคลอันขลังศักดิสิทธิสำหรับผู้นับถือนอบนบบูชาสักการบูชา
 
5. ศาสนสถาน = มีสถานที่ประกอบกองการกุศลบุญ ราศีมากมาก เพื่อ ให้ครบถ้วนตามยัญพิธีที่ถูกต้อง
 
ตามศาสนพิธี คือ
 
ให้ทานเป็นเสบียง รักษาศีลเป็น สะพาน เจริญจิตภาวนา เป็นตะเกียงเอาไว้ ส่องแสงสว่างสู่ภพ ภูมิที่สูงยิ่งๆขึ้นไป
 
สรุปว่า ศาสนบุคคล ทำให้เกิดความดี
ศาสนธรรม ทำให้เกิดปัญญา
ศาสนพิธี ทำให้เกิดความงาม
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ทำให้เกิดมงคล
 
ผู้ที่น้อมนำไปประพฤติ ปฏิบัติเกิดประโยชน์ โสตถิผลแก่ตนเอง ตลอดกาลนานTHAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด