ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

คาถา บุคคลผู้บูชาพระพุทธ บูชาพระธรรม บูชาพระสงฆ์

 

    Share  
 

 


พุทฺธปูชา มหาเตชวนฺโต

บุคคลผู้บูชาพระพุทธ เจ้า ย่อมเป็นผู้มีเดชานุภาพมาก

ธมฺมปูชา มหาปญฺโญ (มหาปญฺญวนฺโต)

บุคคลผู้ซึ่งบูชาพระธรรม ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก

สงฺฆปูชา มหาโภโค (มหาโภคาวโห)

บุคคลผู้ซึ่งบูชา พระสงฆ์ ย่อมเป็นผู้มีโภคสมบัติมาก.

สิรสา ติโลกนาถํ พุธสํ มงฺคลํ  อภิปูชยามิ

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งสาม อันเป็นมงคลชีวิต ด้วยเศียรเกล้าฯTHAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด