ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

การกินเจ ไม่ใช่การทำบุญ การกินเนื้อสัตว์ ไม่ใช่การทำบาป

 

    Share  
 

 


เรื่อง "การบริโภคเนื้อสัตว์"
 
(วิสัชนาธรรมโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ)
 
สมเด็จพระสังฆราช เคยปรารถเรื่องการกินเจกับพระราชินีว่าคนไทย "เข้าใจผิด" อยู่มาก
 
การกินเจ (ตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์) จริงๆ ไม่ได้บุญ
 
อธิบาย คือ เราไม่กินข้าวขาหมู แล้วคิด (จิตนาการ) ว่า หมูจะไม่ถูกฆ่า เปรียบได้กับเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆ แล้วคิด (จิตนาการ) ว่า เราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถา บุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถานั้น ไม่มี ไม่เกิด เพราะเรา นึกๆคิดๆไปเองไม่ได้ทำ ไม่ได้กระทำจริง ถ้าอยากได้บุญ เราต้องช่วยชีวิตสัตว์ มี 2 ข้อ คือ
 
1. ช่วยชีวิตมันโดยการไถ่ชีวิต ซื้อสัตว์ที่กำลังถูกฆ่านำมาปล่อย 
 
2. เมตตาสัตว์ไม่ทำร้ายมัน อย่างนี้เป็นบุญ
 
แต่การกินเจ บุญไม่เกิด เพราะเราไม่ได้ลงมือกระทำจริง (ช่วยชีวิตสัตว์) เป็นเพียงแต่คิดไปเอง
 โดย พระเทวทัตเคย มาเสนอให้ชาวพุทธไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ พระพุทธเจ้าปฎิเสธ พร้อมให้เหตุผลว่า 
 
1. เนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็น อกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็น 
 
2. พระต้อง ควรเป็นผู้เลี้ยงง่าย 
 
3. อนุญาติในการกินเนื้อสัตว์ที่ -ไม่เห็น -ไม่รู้ -ไม่ใช่เนื้อที่ฆ่าโดยเฉพาะให้ตน 
 
4. อาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตาย อย่าสนใจมาก
 
การรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นบุญหรือไม่ ?
 
การที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำอะไร เป็นบุญหรือไม่เป็นบุญนั้น ต้องอาศัยกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าด้วย บุญกิริยาวัตถุ 10 อย่าง คือ
 
1. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน 
 
2. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 
 
3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา 
 
4. อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 
 
5. เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆ 
 
6. ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ 
 
7. ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ 
 
8. ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม 
 
9. ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม 
 
10. ทิฏฐุชุกัมม์ การทำความคิดเห็นของตนให้ตรง 
 
เมื่อเทียบเคียงกับบุญกิริยาวัตถุ 10 วิธี แล้ว ไม่พบว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติ คือ รับประทานแต่พืชผักเป็นวิธีทำบุญข้อใดเลย จึงไม่นับว่าเป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนา ลองคิดดูว่าถ้าการกินพืช เช่น ผัก หญ้า ได้บุญ แล้วสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น วัว ควาย แพะ แกะ ก็ต้องได้บุญมากกว่ามนุษย์ เพราะสัตว์พวกนี้กินพืชตลอดชีวิตไม่กินเนื้อสัตว์เลย
 
การกินเนื้อสัตว์ บาป หรือ ไม่ ?
 
การที่จะวินิจฉัยว่าบาปหรือไม่บาปนั้น ต้องพิจารณาว่า การกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้ว เป็นการผิดศีลข้อปาณาติบาต หรือไม่ ศีลข้อปาณาติบาต คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ นั้นจะผิดศีลก็ต่อเมื่อประกอบด้วย องค์ 5 คือ
 
1. ปาโณ สัตว์มีชีวิต 
 
2. ปาณสญฺญิตา รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 
 
3. วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า 
 
4. อุปกฺกโม พยายามที่จะฆ่า 
 
5. เตน มรณํ สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น
 
เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อ จึงถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ ผิดศีลข้อที่ 1 เป็นบาป แต่ถ้าไม่ได้ลงมือฆ่าเอง และไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ก็ไม่เป็นบาป ตัวอย่าง เราไปจ่ายตลาด ซื้อกุ้งแห้ง ปลาดุกย่าง ปลาทู เนื้อหมู ฯลฯ เราได้มีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือไม่ สัตว์เหล่านั้นย่อมตายก่อนที่เราจะไปซื้อมาเป็นอาหาร ถึงเราจะซื้อหรือไม่ซื้อ สัตว์เหล่านั้นก็ตายอยู่แล้ว เราไม่ได้มีส่วนทำให้ตาย
 
มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า 
“นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต” 
“บาป ไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ”
 
การกินผักก็อาจจะต้องฆ่าสัตว์ทางอ้อมไปด้วยเช่นกัน เพราะต้องไถดิน ใส่ปุ๋ย ใช้ยากำจัดแมลง อาจทำให้แมลงต่างๆ ไส้เดือนตายได้ ถ้าแบบนี้บาปก็คงไม่ต้องทำสัมมาอาชีพกันเลย
 
หลวงปู่แหวนท่านบอกว่า
 
"ไอ้วัวควายกินหญ้าอยู่ตั้งนาน ไม่เห็นเป็นพระอรหันต์ซักตัว"THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 


 

 
 
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 2
รายละเอียด ความเห็น  Ein Gutachter (PH) bewertete die Qualität der in diese Überprüfung eingeschlossenen Studien anhand des Instruments der Cochrane Collaboration zur Bewertung des Verzerrungsrisikos bei randomisierten Studien (Higgins et al., 2011; Abbildung 2). Die Mehrheit der Studien wurde mit einem unklaren Risiko für Selektionsverzerrungen eingestuft, da nur eine der Studien die Methode zur Generierung der Zufallssequenz und zur Verschleierung der Zuteilung angab. Das Risiko für Performance Bias, Detection Bias und Attrition wurde als gering eingestuft, da die meisten Studien doppelblind waren und alle Ergebnisse berichteten. Das Risiko für Berichtsverzerrungen war unklar, da wir nicht sicher waren, ob die Forscher alle Ergebnisse analysierten und berichteten, die aus den von ihnen gewählten Methoden extrahiert werden konnten. Schließlich gab es ein unklares Risiko für einen potenziellen Interessenkonflikt, da ein oder mehrere Autoren von 11 Studien zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei einem Industrieunternehmen beschäftigt waren. https://svetka.info/para-que-sirve-la-gaba-espanol.html Für sich genommen sind die Erfolgsgeschichten der Verbraucher, die GABA-Ergänzungen kaufen, bedeutungslos, aber zusammen mit den Forschungsergebnissen zeigen sie vielleicht, dass an diesen Ergänzungen etwas dran ist.
  โดย : Rezeptor
  หมายเลขไอพี : 146.70.123.xxx
  โพสเมื่อ : June 3, 2022 เวลา 02:49:59
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 1
รายละเอียด ความเห็น  ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการกล่าวถึงเชิงบวกจากนิตยสารที่โด่งดัง เช่น GQ, Men’s Health หรือ Playboy มีรายงานอย่างสม่ำเสมอว่า สามารถใช้ไททันเจลได้กับคนทุกวัย ซึ่งเหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงความอึดและการเติบโตของขนาดที่ดีที่สุดทางเพศของผู้ชาย การขยายขนาดของอวัยวะเพศชายช่วยกระตุ้นและสร้างความประทับใจให้แก่คู่รัก และเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตรักเป็นอย่างมาก. titan gel รีวิว สำหรับผู้ชายอายุระหว่างนี้การเจริญเติบโตเร็ว ขยายอวัยวะเพศชาย ได้เร็ว และเห็นผลอย่างเห็นได้ชัด เพิ่มขึ้น 1-2.5 ซม. จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน. สำหรับผู้สูงอายุ ในผลการทดลองก็ช่วยได้เช่นกัน แต่เพียงต้องใช้เวลา มากว่า 2-3 เดือน.
  โดย : LianaWagner
  หมายเลขไอพี : 185.232.21.xxx
  โพสเมื่อ : August 18, 2018 เวลา 21:00:25
 
 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด