Thaiware.com ศูนย์รวม ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของไทย
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี
ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
Palungjit (พลังจิต) Palungjit (พลังจิต)
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
มหาหมอดู มหาหมอดู
หนังสือทำบุญ หนังสือทำบุญ
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
เว็บแสงประกาย เว็บแสงประกาย
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

ความรู้สูงสุดเรื่อง "อ่อนสยบแข็ง นิ่งสยบเคลื่อนไหว"

 

    Share  
 

 

ในระดับสูงสุด "นิ่งสยบเคลื่อนไหว" = จิตนิ่ง คือ จิตขึ้นพรหม ถ้านิ่งแล้วไม่เคลือนไหว คือ จิตขึ้นพรหมสูงสุด ที่เป็นโลกุตตรพรหม หรือ ที่เรียกว่า "นิพพานจิต" - ซึ่งรู้ก็สักแต่ว่ารู้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน

จิต (พุทธะ) ไม่มีการนำเข้าเรื่องราวภายนอกเข้ามาคิดปรุงแต่ง และส่งความทุกข์ไดๆออกไปทั้งสิ้น

จิตพุทธะถ้าจิตเคลื่อนไหว(รู้ไม่สักแต่ว่ารู้ เห็นก็ไม่สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็ไม่สักแต่ว่าได้ยิน) = มีการคิดปรุงแต่ง การคิดปรุงแต่งนี้เองจะทำให้จิตพุทธะแยกตัว ออกมาสร้างจิตอีกดวงหนึ่ง เรียกว่า "จิตสังขาร" จิตสังขารนี้...ในที่สุดจะนำไปสู่ขบวนการปฏิจจสมุปบาท เมื่อขบวนการปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้น ก็นำไปสู่การเกิดในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งใน 3 ภพ

ในระดับสูงสุด "อ่อนสยบแข็ง" = จิตที่อ่อนโยนจะมีพลังจิตสูงกว่าจิตที่แข็งแกร่ง ธรรมะจึงชนะมารเสมอ จิตของพุทธะ และจิตของพระพุทธเจ้า จึงปราบจิตมารได้เสมอ

สรุป

เมื่อจิตพุทธะที่อ่อนโยนที่สุดแยกตัว ออกมาสร้างจิตอีกดวงหนึ่ง เรียกว่า "จิตสังขาร" ดังนั้น..เมื่อจิตสังขารต้องการจะกลับไปเป็นจิตพุทธะ(จิตอรหันต์)ใหม่ จิตสังขารจึงต้องสร้างบุญกุศล ช่วยเหลือ เสียสละแก่ผู้อื่น แม้กระทั่งเสียสละความสุขทางโลกของตัวเอง ก่อน เรียกว่า "สร้างสมหรือสะสมบารมี" ซึ่งเป็นการทำให้จิตค่อยๆอ่อนนุ่ม จนชนะจิตมารของตัวเองที่แข็งแกร่งได้

นี่แหละคือ อ่อนสยบแข็ง เมื่อสยบแข็งได้แล้ว อ่อนจะไม่สนใจต่อโลกีย์กิเลสทั้งปวง จิตจึงนิ่งเมื่อสิ่งยั่วยวนเข้ามา ด้วยเหตุนี้ นิ่งจึงสยบเคลื่อนไหว ในที่สุด
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด
 
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996