Thaiware.com ศูนย์รวม ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของไทย
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
สำนักพิมพ์ต้นบุญ สำนักพิมพ์ต้นบุญ
มหาหมอดู มหาหมอดู
Palungjit (พลังจิต) Palungjit (พลังจิต)
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
เว็บแสงประกาย เว็บแสงประกาย
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)
สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  รายการ ไฟล์ธรรมะ ที่ถูกเปิดผ่านมาแล้วล่าสุด
หน้านี้เป็นหน้าที่แสดงรายการ ไฟล์ธรรมะ ที่เปิดผ่านไปแล้วล่าสุดย้อนหลัง 30 อันดับ โดยคุณสามารถเลือกไฟล์เหล่านี้ กลับไปลงในคิว อีกครั้งได้ตามต้องการ แต่มีเงื่อนไขว่า ไฟล์นั้นจะต้องไม่ถูกเลือกอยู่ในคิวก่อนหน้านี้แล้ว ...
 

1. ไม่ได้ ก็ยังสุข (บรรยายธรรม)

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ
 • เปิดล่าสุด : Thursday, February 15, 2018 (03:13:50)
 • ระยะเวลา : 59:51 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ไม่ได้ ก็ยังสุข (บรรยายธรรม)" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

2. ความจริงชี้

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
 • เปิดล่าสุด : Thursday, February 15, 2018 (02:29:01)
 • ระยะเวลา : 44:53 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ความจริงชี้" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

3. ธรรมรถ วันอาสาฬหบูชา พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโ

 • ผู้บรรยาย : พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Thursday, February 15, 2018 (01:40:50)
 • ระยะเวลา : 48:26 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ธรรมรถ วันอาสาฬหบูชา พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

4. ข้อคิด ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิด

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
 • เปิดล่าสุด : Thursday, February 15, 2018 (01:08:23)
 • ระยะเวลา : 32:39 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ข้อคิด ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิด" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

5. ไฟราคะ โทสะ โมหะ

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Thursday, February 15, 2018 (00:46:19)
 • ระยะเวลา : 22:11 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ไฟราคะ โทสะ โมหะ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

6. วิสาขามหาอุบาสิกา 7

 • ผู้บรรยาย : วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Thursday, February 15, 2018 (00:32:32)
 • ระยะเวลา : 13:52 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "วิสาขามหาอุบาสิกา 7" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

7. คุมกำเนิด

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Thursday, February 15, 2018 (00:11:06)
 • ระยะเวลา : 21:31 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "คุมกำเนิด" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

8. ใบไม้ในกำมือคือธรรมที่คลาดคลอน

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุลลโก
 • เปิดล่าสุด : Thursday, February 15, 2018 (00:02:33)
 • ระยะเวลา : 8:35 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ใบไม้ในกำมือคือธรรมที่คลาดคลอน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

9. ผู้มีความสุขในโลกหน้า

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (23:49:23)
 • ระยะเวลา : 13:18 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ผู้มีความสุขในโลกหน้า" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

10. พุทธสติ1

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (23:06:25)
 • ระยะเวลา : 42:59 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "พุทธสติ1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

11. หลงสัญญาว่าเป็นปัญญา

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (22:19:37)
 • ระยะเวลา : 46:59 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "หลงสัญญาว่าเป็นปัญญา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

12. พระเวสสันดร แผ่นที่ 2 ตอนที่ 2

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (21:48:21)
 • ระยะเวลา : 31:19 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "พระเวสสันดร แผ่นที่ 2 ตอนที่ 2" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

13. ข้อเท็จจริง

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (21:06:41)
 • ระยะเวลา : 41:45 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ข้อเท็จจริง" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

14. บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 13 ช่วงที่ 1

 • ผู้บรรยาย : อ.วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (20:40:17)
 • ระยะเวลา : 26:25 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 13 ช่วงที่ 1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

15. ธรรมะจากใจ

 • ผู้บรรยาย : พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (19:42:58)
 • ระยะเวลา : 57:35 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ธรรมะจากใจ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

16. การพิจารณาเวทนาแล้วย้อนเข้าดูใจตน

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุลลโก
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (19:21:02)
 • ระยะเวลา : 21:58 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "การพิจารณาเวทนาแล้วย้อนเข้าดูใจตน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

17. ความอยากได้เป็นโลภะใช่ไหม การจะละโลภะมีอุบายอย่างไรบ้าง

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (19:16:45)
 • ระยะเวลา : 4:24 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ความอยากได้เป็นโลภะใช่ไหม การจะละโลภะมีอุบายอย่างไรบ้าง" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

18. หลงดิน

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (18:47:03)
 • ระยะเวลา : 29:47 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "หลงดิน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

19. พระนางสามาวดี 3

 • ผู้บรรยาย : วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (18:32:58)
 • ระยะเวลา : 14:08 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "พระนางสามาวดี 3" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

20. ศาสนากับชีวิต

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (18:17:12)
 • ระยะเวลา : 15:51 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ศาสนากับชีวิต" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

21. ทรัพย์อันประเสริฐ

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (17:36:50)
 • ระยะเวลา : 40:32 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ทรัพย์อันประเสริฐ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

22. จิตไม่สงบมีความทุกข์ จิตสงบจึงมีความสุข

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (17:07:17)
 • ระยะเวลา : 29:42 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "จิตไม่สงบมีความทุกข์ จิตสงบจึงมีความสุข" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

23. ความงามในพุทธศาสนา

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (16:49:14)
 • ระยะเวลา : 18:21 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ความงามในพุทธศาสนา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

24. เทศน์เรื่องญาณ๘

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (16:21:19)
 • ระยะเวลา : 27:59 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศน์เรื่องญาณ๘" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

25. ผลการกระทำ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (16:07:14)
 • ระยะเวลา : 14:09 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ผลการกระทำ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

26. จิตนี้ละเอียดยิ่งนัก

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (16:03:42)
 • ระยะเวลา : 3:40 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "จิตนี้ละเอียดยิ่งนัก" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

27. งานมาฆบูชา

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (15:15:44)
 • ระยะเวลา : 48:01 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "งานมาฆบูชา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

28. ธรรมมาวุธ

 • ผู้บรรยาย : พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (14:16:53)
 • ระยะเวลา : 58:59 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ธรรมมาวุธ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

29. เทศน์วันวิสาขบูชา

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (13:47:51)
 • ระยะเวลา : 29:08 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศน์วันวิสาขบูชา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

30. ธรรมชาติที่บังคับไม่ได้

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, February 14, 2018 (13:14:23)
 • ระยะเวลา : 33:37 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ธรรมชาติที่บังคับไม่ได้" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !
 

10 อันดับบทความน่าสนใจ ! 10 อันดับบทความน่าสนใจ !
ส่งบทความธรรมะมาให้เรา ! ส่งบทความธรรมะมาให้เรา !
ส่งบทความธรรมะมาให้เรา !
 
วิธีฟังสถานีวิทยุออนไลน์ วิธีฟังสถานีวิทยุออนไลน์
  สถานีวิทยุธรรมะ ออนไลน์ นี้เป็นสถานีวิทยุที่จัดทำขึ้นเพื่อเปิด ธรรมะ ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงาน เว็บไซต์ Thaiware.com ได้จัดเตรียมช่องทางการฟังไว้ 2 ช่องทาง ด้วย 2 โปรแกรม คือ สามารถรับฟังได้โดย โปรแกรม วินแอมป์ (Winamp) และ Microsoft Windows Media Player (WMP) รายละเอียด ...

1. ดาวน์โหลด โปรแกรม Winamp (กดตรงนี้) สำหรับ ท่านผู้ต้องการรับฟังด้วย โปรแกรม Windows Media Player สามารถกดรับฟังได้เลย โดยไม่ต้องดาวน์โหลด โปรแกรม เพื่อช่วยรับฟัง แต่อย่างใด กดตรงนี้ (Click Here !)

2. หลังจากที่ท่านดาวน์โหลด โปรแกรมตามที่กล่าวมาในข้อ 1. ขอให้ท่าน เลื่อนเม้าส์ขึ้นไปด้านบน และสังเกตุตรงรูปวิทยุ จะมีรูปสัญลักษณ์ (ไอค่อน - Icon) แสดง สัญลักษณ์ของ โปรแกรมตัวที่ท่านต้องการรับอยู่ โดยขอให้ท่านเลือก โปรแกรมที่จะรับฟังตามใจชอบ

Winamp Logo : แสดงถึง การรับฟัง โดยใช้โปรแกรม Winamp
Windows Media Player Logo : แสดงถึง การรับฟัง โดยใช้โปรแกรม Windows Media Player
 

วิธีการส่ง ไฟล์ธรรมะ วิธีการส่ง ไฟล์ธรรมะ

คุณสามารถส่ง บทสวด บทความ ไฟล์ ธรรมะ ในรูปแบบของ บทความออนไลน์ (Plain Text) หรือไฟล์ MP3, VDO คลิป, ไฟล์นำเสนอ (Presentation) ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ หรือ คริสต์ มาหาเราได้ตลอด กดตรงนี้ เพื่อดูรายละเอียดการส่ง !

 
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996