Thaiware.com ศูนย์รวม ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของไทย
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์
มหาหมอดู มหาหมอดู
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
เว็บแสงประกาย เว็บแสงประกาย
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)
ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ สำนักพิมพ์ต้นบุญ

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  รายการ ไฟล์ธรรมะ ที่ถูกเปิดผ่านมาแล้วล่าสุด
หน้านี้เป็นหน้าที่แสดงรายการ ไฟล์ธรรมะ ที่เปิดผ่านไปแล้วล่าสุดย้อนหลัง 30 อันดับ โดยคุณสามารถเลือกไฟล์เหล่านี้ กลับไปลงในคิว อีกครั้งได้ตามต้องการ แต่มีเงื่อนไขว่า ไฟล์นั้นจะต้องไม่ถูกเลือกอยู่ในคิวก่อนหน้านี้แล้ว ...
 

1. กาลียักษิณี

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, December 13, 2017 (02:32:03)
 • ระยะเวลา : 7:00 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "กาลียักษิณี" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

2. ชีวิตนี้มีความหมาย

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, December 13, 2017 (01:30:41)
 • ระยะเวลา : 61:49 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ชีวิตนี้มีความหมาย" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

3. เทศนาวันแม่2

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Wednesday, December 13, 2017 (00:28:23)
 • ระยะเวลา : 62:26 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศนาวันแม่2" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

4. คิดเป็น เห็นสุข (ไขปัญหาธรรม)

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (23:47:28)
 • ระยะเวลา : 41:05 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "คิดเป็น เห็นสุข (ไขปัญหาธรรม)" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

5. ดอกบัวในกองหยากเยือ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (23:34:11)
 • ระยะเวลา : 13:19 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ดอกบัวในกองหยากเยือ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

6. พุทธสติ3สนทนาธรรมกับหลวงปู่หล้า

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (22:50:30)
 • ระยะเวลา : 43:43 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "พุทธสติ3สนทนาธรรมกับหลวงปู่หล้า" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

7. ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง

 • ผู้บรรยาย : อ.สมภพ โชติปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (21:54:46)
 • ระยะเวลา : 55:45 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

8. เทศน์วันลอยกระทง

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (21:24:43)
 • ระยะเวลา : 30:09 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศน์วันลอยกระทง" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

9. อบรมนักเรียนอยุธยาวิทยาลัย

 • ผู้บรรยาย : พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (20:38:46)
 • ระยะเวลา : 46:03 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "อบรมนักเรียนอยุธยาวิทยาลัย" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

10. เหลือแต่ขันธ์

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (19:59:22)
 • ระยะเวลา : 39:40 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เหลือแต่ขันธ์" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

11. สังสารวัฏของคนพาล

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (19:31:29)
 • ระยะเวลา : 27:57 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สังสารวัฏของคนพาล" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

12. สาระธรรม

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (18:49:29)
 • ระยะเวลา : 42:07 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สาระธรรม" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

13. อุบายรักษาจิต

 • ผู้บรรยาย : พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (17:57:27)
 • ระยะเวลา : 52:26 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "อุบายรักษาจิต" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

14. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ตอนที่ 14

 • ผู้บรรยาย : สุทโสลา อ่อนด้อม
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (17:00:55)
 • ระยะเวลา : 56:33 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ตอนที่ 14" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

15. หลงสภาวะ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (16:29:11)
 • ระยะเวลา : 31:53 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "หลงสภาวะ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

16. ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง

 • ผู้บรรยาย : อ.สมภพ โชติปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (15:35:24)
 • ระยะเวลา : 53:49 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

17. คนไทยซึ่งส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ทำไมปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีระเบียบ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (15:27:48)
 • ระยะเวลา : 8:17 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "คนไทยซึ่งส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ทำไมปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีระเบียบ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

18. กันภัย

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (15:12:57)
 • ระยะเวลา : 14:56 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "กันภัย" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

19. คนพาลเห็นบาปเหมือนของหวาน

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (15:06:21)
 • ระยะเวลา : 6:39 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "คนพาลเห็นบาปเหมือนของหวาน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

20. นิวรณ์ห้า (๑)

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (14:45:40)
 • ระยะเวลา : 27:38 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "นิวรณ์ห้า (๑)" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

21. นักรบภายใน

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (14:19:24)
 • ระยะเวลา : 26:23 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "นักรบภายใน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

22. เทศน์วันงานกฐิน

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (13:49:45)
 • ระยะเวลา : 29:43 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศน์วันงานกฐิน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

23. อุตตราอุบาสิกา

 • ผู้บรรยาย : อาจารย์วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (12:53:51)
 • ระยะเวลา : 56:02 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "อุตตราอุบาสิกา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

24. จิตที่ตั้งไว้ชอบ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (12:44:52)
 • ระยะเวลา : 9:01 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "จิตที่ตั้งไว้ชอบ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

25. พระเวสสันดร แผ่นที่ 5 ตอนที่ 1

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (12:13:40)
 • ระยะเวลา : 31:20 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "พระเวสสันดร แผ่นที่ 5 ตอนที่ 1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

26. ความตื่น (ปีใหม่)

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (12:13:40)
 • ระยะเวลา : 28:46 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ความตื่น (ปีใหม่)" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

27. วิธีสำรวมจิต

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อเหรียญ วรลาโภ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (11:31:11)
 • ระยะเวลา : 42:42 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "วิธีสำรวมจิต" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

28. จะนับถือสิ่งใดพิจารณาได้ด้วยปัญญา

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุลลโก
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (10:55:24)
 • ระยะเวลา : 35:49 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "จะนับถือสิ่งใดพิจารณาได้ด้วยปัญญา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

29. บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 10 ช่วงที่ 2

 • ผู้บรรยาย : อ.วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (10:29:43)
 • ระยะเวลา : 25:42 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 10 ช่วงที่ 2" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

30. ปลุกตนเองให้ตื่นอยู่เพื่อทำความเพียรให้พ้นทุกข์

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
 • เปิดล่าสุด : Tuesday, December 12, 2017 (09:58:55)
 • ระยะเวลา : 31:01 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ปลุกตนเองให้ตื่นอยู่เพื่อทำความเพียรให้พ้นทุกข์" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !
 

10 อันดับบทความน่าสนใจ ! 10 อันดับบทความน่าสนใจ !
ส่งบทความธรรมะมาให้เรา ! ส่งบทความธรรมะมาให้เรา !
ส่งบทความธรรมะมาให้เรา !
 
วิธีฟังสถานีวิทยุออนไลน์ วิธีฟังสถานีวิทยุออนไลน์
  สถานีวิทยุธรรมะ ออนไลน์ นี้เป็นสถานีวิทยุที่จัดทำขึ้นเพื่อเปิด ธรรมะ ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงาน เว็บไซต์ Thaiware.com ได้จัดเตรียมช่องทางการฟังไว้ 2 ช่องทาง ด้วย 2 โปรแกรม คือ สามารถรับฟังได้โดย โปรแกรม วินแอมป์ (Winamp) และ Microsoft Windows Media Player (WMP) รายละเอียด ...

1. ดาวน์โหลด โปรแกรม Winamp (กดตรงนี้) สำหรับ ท่านผู้ต้องการรับฟังด้วย โปรแกรม Windows Media Player สามารถกดรับฟังได้เลย โดยไม่ต้องดาวน์โหลด โปรแกรม เพื่อช่วยรับฟัง แต่อย่างใด กดตรงนี้ (Click Here !)

2. หลังจากที่ท่านดาวน์โหลด โปรแกรมตามที่กล่าวมาในข้อ 1. ขอให้ท่าน เลื่อนเม้าส์ขึ้นไปด้านบน และสังเกตุตรงรูปวิทยุ จะมีรูปสัญลักษณ์ (ไอค่อน - Icon) แสดง สัญลักษณ์ของ โปรแกรมตัวที่ท่านต้องการรับอยู่ โดยขอให้ท่านเลือก โปรแกรมที่จะรับฟังตามใจชอบ

Winamp Logo : แสดงถึง การรับฟัง โดยใช้โปรแกรม Winamp
Windows Media Player Logo : แสดงถึง การรับฟัง โดยใช้โปรแกรม Windows Media Player
 

วิธีการส่ง ไฟล์ธรรมะ วิธีการส่ง ไฟล์ธรรมะ

คุณสามารถส่ง บทสวด บทความ ไฟล์ ธรรมะ ในรูปแบบของ บทความออนไลน์ (Plain Text) หรือไฟล์ MP3, VDO คลิป, ไฟล์นำเสนอ (Presentation) ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ หรือ คริสต์ มาหาเราได้ตลอด กดตรงนี้ เพื่อดูรายละเอียดการส่ง !

 
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996