Thaiware.com ศูนย์รวม ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของไทย
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
Palungjit (พลังจิต) Palungjit (พลังจิต)
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
มหาหมอดู มหาหมอดู
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)
หนังสือทำบุญ หนังสือทำบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์
สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  รายการ ไฟล์ธรรมะ ที่ถูกเปิดผ่านมาแล้วล่าสุด
หน้านี้เป็นหน้าที่แสดงรายการ ไฟล์ธรรมะ ที่เปิดผ่านไปแล้วล่าสุดย้อนหลัง 30 อันดับ โดยคุณสามารถเลือกไฟล์เหล่านี้ กลับไปลงในคิว อีกครั้งได้ตามต้องการ แต่มีเงื่อนไขว่า ไฟล์นั้นจะต้องไม่ถูกเลือกอยู่ในคิวก่อนหน้านี้แล้ว ...
 

1. อุตตราอุบาสิกา

 • ผู้บรรยาย : อาจารย์วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (22:51:53)
 • ระยะเวลา : 56:02 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "อุตตราอุบาสิกา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

2. การฝึกสติสัมปชัญญะ

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (22:08:43)
 • ระยะเวลา : 43:19 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "การฝึกสติสัมปชัญญะ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

3. พระเวสสันดร แผ่นที่ 5 ตอนที่ 1

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (21:37:31)
 • ระยะเวลา : 31:20 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "พระเวสสันดร แผ่นที่ 5 ตอนที่ 1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

4. ผู้เป็นที่รักของสัตตบุรุษ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (21:32:04)
 • ระยะเวลา : 5:29 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ผู้เป็นที่รักของสัตตบุรุษ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

5. มาร

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (20:51:06)
 • ระยะเวลา : 41:14 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "มาร" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

6. เทศน์วันออกพรรษา

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (20:24:09)
 • ระยะเวลา : 27:05 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศน์วันออกพรรษา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

7. วิสาขามหาอุบาสิกา 3

 • ผู้บรรยาย : วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (20:10:25)
 • ระยะเวลา : 13:44 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "วิสาขามหาอุบาสิกา 3" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

8. รู้ตามความเป็นจริง

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (19:11:03)
 • ระยะเวลา : 59:32 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "รู้ตามความเป็นจริง" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

9. บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 6 ช่วงที่ 1

 • ผู้บรรยาย : อ.วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (18:45:11)
 • ระยะเวลา : 25:56 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 6 ช่วงที่ 1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

10. จิตต้องมีบริกรรม

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (17:43:05)
 • ระยะเวลา : 62:17 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "จิตต้องมีบริกรรม" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

11. เมื่อไม่มีครูบาอาจารย์

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (17:23:12)
 • ระยะเวลา : 19:56 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เมื่อไม่มีครูบาอาจารย์" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

12. สรีระยนต์

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อเหรียญ วรลาโภ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (16:26:01)
 • ระยะเวลา : 57:25 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สรีระยนต์" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

13. ความจริงที่ค้านไม่ได้

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (15:24:27)
 • ระยะเวลา : 61:40 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ความจริงที่ค้านไม่ได้" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

14. สนทนาธรรมวันมาฆบูชา ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (14:54:31)
 • ระยะเวลา : 29:58 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สนทนาธรรมวันมาฆบูชา ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

15. การแจกอักขรพยัญชนะ

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (14:24:59)
 • ระยะเวลา : 29:38 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "การแจกอักขรพยัญชนะ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

16. บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 7 ช่วงที่ 1

 • ผู้บรรยาย : อ.วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (13:54:49)
 • ระยะเวลา : 30:12 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 7 ช่วงที่ 1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

17. สาระธรรม(เรื่องอธิษฐาน...)

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (13:34:35)
 • ระยะเวลา : 20:19 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สาระธรรม(เรื่องอธิษฐาน...)" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

18. วิธีสำรวมจิต

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อเหรียญ วรลาโภ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (12:52:06)
 • ระยะเวลา : 42:42 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "วิธีสำรวมจิต" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

19. ธิดาช่างหูก 1

 • ผู้บรรยาย : วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (12:38:07)
 • ระยะเวลา : 14:03 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ธิดาช่างหูก 1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

20. ความล้มเหลวที่สมหวัง

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (12:07:09)
 • ระยะเวลา : 31:05 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ความล้มเหลวที่สมหวัง" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

21. แยบคายในการภาวนา

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (11:39:03)
 • ระยะเวลา : 28:37 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "แยบคายในการภาวนา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

22. ข้อคิด ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับจิตภาวนา

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (11:28:28)
 • ระยะเวลา : 10:47 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ข้อคิด ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับจิตภาวนา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

23. ผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสอง

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (10:58:55)
 • ระยะเวลา : 29:39 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสอง" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

24. บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 1

 • ผู้บรรยาย : อ.วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (10:32:50)
 • ระยะเวลา : 26:09 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

25. การภาวนาครูบาอาจารย์แนะนำเป็นสิ่งสำคัญ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุลลโก
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (10:09:37)
 • ระยะเวลา : 23:16 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "การภาวนาครูบาอาจารย์แนะนำเป็นสิ่งสำคัญ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

26. เทศน์วันเข้าพรรษา

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (09:39:22)
 • ระยะเวลา : 30:26 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศน์วันเข้าพรรษา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

27. ความเกิดดับ

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (09:10:17)
 • ระยะเวลา : 29:24 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ความเกิดดับ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

28. พระเวสสันดร แผ่นที่ 1 ตอนที่ 2

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (08:46:06)
 • ระยะเวลา : 31:21 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "พระเวสสันดร แผ่นที่ 1 ตอนที่ 2" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

29. เหมือนไฟที่เถ้ากลบไว้

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (08:40:54)
 • ระยะเวลา : 5:15 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เหมือนไฟที่เถ้ากลบไว้" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

30. "ตาย" ชำระใจ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Saturday, August 19, 2017 (07:56:24)
 • ระยะเวลา : 44:40 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "
 

10 อันดับบทความน่าสนใจ ! 10 อันดับบทความน่าสนใจ !
ส่งบทความธรรมะมาให้เรา ! ส่งบทความธรรมะมาให้เรา !
ส่งบทความธรรมะมาให้เรา !
 
วิธีฟังสถานีวิทยุออนไลน์ วิธีฟังสถานีวิทยุออนไลน์
  สถานีวิทยุธรรมะ ออนไลน์ นี้เป็นสถานีวิทยุที่จัดทำขึ้นเพื่อเปิด ธรรมะ ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงาน เว็บไซต์ Thaiware.com ได้จัดเตรียมช่องทางการฟังไว้ 2 ช่องทาง ด้วย 2 โปรแกรม คือ สามารถรับฟังได้โดย โปรแกรม วินแอมป์ (Winamp) และ Microsoft Windows Media Player (WMP) รายละเอียด ...

1. ดาวน์โหลด โปรแกรม Winamp (กดตรงนี้) สำหรับ ท่านผู้ต้องการรับฟังด้วย โปรแกรม Windows Media Player สามารถกดรับฟังได้เลย โดยไม่ต้องดาวน์โหลด โปรแกรม เพื่อช่วยรับฟัง แต่อย่างใด กดตรงนี้ (Click Here !)

2. หลังจากที่ท่านดาวน์โหลด โปรแกรมตามที่กล่าวมาในข้อ 1. ขอให้ท่าน เลื่อนเม้าส์ขึ้นไปด้านบน และสังเกตุตรงรูปวิทยุ จะมีรูปสัญลักษณ์ (ไอค่อน - Icon) แสดง สัญลักษณ์ของ โปรแกรมตัวที่ท่านต้องการรับอยู่ โดยขอให้ท่านเลือก โปรแกรมที่จะรับฟังตามใจชอบ

Winamp Logo : แสดงถึง การรับฟัง โดยใช้โปรแกรม Winamp
Windows Media Player Logo : แสดงถึง การรับฟัง โดยใช้โปรแกรม Windows Media Player
 

วิธีการส่ง ไฟล์ธรรมะ วิธีการส่ง ไฟล์ธรรมะ

คุณสามารถส่ง บทสวด บทความ ไฟล์ ธรรมะ ในรูปแบบของ บทความออนไลน์ (Plain Text) หรือไฟล์ MP3, VDO คลิป, ไฟล์นำเสนอ (Presentation) ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ หรือ คริสต์ มาหาเราได้ตลอด กดตรงนี้ เพื่อดูรายละเอียดการส่ง !

 
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996