ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  รายการ ไฟล์ธรรมะ ที่ถูกเปิดผ่านมาแล้วล่าสุด
หน้านี้เป็นหน้าที่แสดงรายการ ไฟล์ธรรมะ ที่เปิดผ่านไปแล้วล่าสุดย้อนหลัง 30 อันดับ โดยคุณสามารถเลือกไฟล์เหล่านี้ กลับไปลงในคิว อีกครั้งได้ตามต้องการ แต่มีเงื่อนไขว่า ไฟล์นั้นจะต้องไม่ถูกเลือกอยู่ในคิวก่อนหน้านี้แล้ว ...
 

1. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (19:18:26)
 • ระยะเวลา : 41:45 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

2. เทศน์หมดสัญญาต่ออายุ

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (18:49:23)
 • ระยะเวลา : 29:06 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศน์หมดสัญญาต่ออายุ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

3. คนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกง

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (18:47:24)
 • ระยะเวลา : 2:01 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "คนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกง" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

4. สร้างส้วม

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (18:38:32)
 • ระยะเวลา : 8:57 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สร้างส้วม" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

5. คติพจน์

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (18:13:17)
 • ระยะเวลา : 25:34 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "คติพจน์" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

6. เอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (17:32:36)
 • ระยะเวลา : 40:46 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

7. อย่าเป็นพระใบลานเปล่า

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุลลโก
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (16:55:00)
 • ระยะเวลา : 37:38 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "อย่าเป็นพระใบลานเปล่า" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

8. นางจิณจมาณวิกา 1

 • ผู้บรรยาย : วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (16:41:15)
 • ระยะเวลา : 13:47 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "นางจิณจมาณวิกา 1" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

9. เทศนาธรรมแก่นักศึกษาอุเทนถวาย

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (15:28:46)
 • ระยะเวลา : 72:38 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศนาธรรมแก่นักศึกษาอุเทนถวาย" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

10. สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบ

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (14:53:43)
 • ระยะเวลา : 35:13 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

11. โพชฌงคปริตร(บาลี)

 • ผู้บรรยาย : พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (14:48:10)
 • ระยะเวลา : 5:49 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "โพชฌงคปริตร(บาลี)" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

12. สักกปัญหสูตร

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (14:47:17)
 • ระยะเวลา : 0:55 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สักกปัญหสูตร" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

13. สมพรปาก

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (14:29:51)
 • ระยะเวลา : 17:28 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สมพรปาก" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

14. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ตอนที่ 16

 • ผู้บรรยาย : สุทโสลา อ่อนด้อม
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (13:30:24)
 • ระยะเวลา : 59:29 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ตอนที่ 16" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

15. หาเราให้เจอ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (13:12:44)
 • ระยะเวลา : 17:48 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "หาเราให้เจอ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

16. ไม่ได้ ก็ยังสุข (ไขปัญหาธรรม)

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (12:19:35)
 • ระยะเวลา : 53:20 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ไม่ได้ ก็ยังสุข (ไขปัญหาธรรม)" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

17. ซักฟอก

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (11:17:20)
 • ระยะเวลา : 62:21 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ซักฟอก" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

18. ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (11:14:35)
 • ระยะเวลา : 2:56 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

19. สัพเพธัมมาอนัตตาติ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (10:33:31)
 • ระยะเวลา : 41:20 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "สัพเพธัมมาอนัตตาติ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

20. ฝึกหัดกรรมฐาน

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (10:03:52)
 • ระยะเวลา : 29:51 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ฝึกหัดกรรมฐาน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

21. เทศน์2(วันพระ)เรื่องนิพพาน

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (09:36:04)
 • ระยะเวลา : 28:00 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เทศน์2(วันพระ)เรื่องนิพพาน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

22. บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 9 ช่วงที่ 2

 • ผู้บรรยาย : อ.วศิน อินทสระ
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (09:12:17)
 • ระยะเวลา : 23:48 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "บันทึกเทป รายการธรรมะ และทรรศนะชีวิต ครั้งที่ 9 ช่วงที่ 2" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

23. กรรมอันทำให้อิ่มใจ

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (09:05:40)
 • ระยะเวลา : 6:41 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "กรรมอันทำให้อิ่มใจ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

24. บัญญัติชีวิต

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (08:45:47)
 • ระยะเวลา : 20:07 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "บัญญัติชีวิต" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

25. การทำคุณงามความดีให้เป็นที่พึ่งของตน

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (08:16:14)
 • ระยะเวลา : 29:42 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "การทำคุณงามความดีให้เป็นที่พึ่งของตน" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

26. วิมุตติปฏิปทา

 • ผู้บรรยาย : พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (07:21:07)
 • ระยะเวลา : 55:30 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "วิมุตติปฏิปทา" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

27. เสียดาย

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สมบัติ ภูริปัญโญ
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (07:10:31)
 • ระยะเวลา : 10:41 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "เสียดาย" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

28. มรณัสสติ

 • ผู้บรรยาย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (06:48:06)
 • ระยะเวลา : 22:33 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "มรณัสสติ" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

29. ความดำริของคนพาล

 • ผู้บรรยาย : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (06:37:02)
 • ระยะเวลา : 11:08 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ความดำริของคนพาล" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !

30. ดับเหตุ 2

 • ผู้บรรยาย : หลวงพ่อ สำรวม
 • เปิดล่าสุด : Friday, January 13, 2023 (05:35:35)
 • ระยะเวลา : 61:33 นาที

THAIWARE Dharma | เลือกไฟล์ธรรมะหัวข้อ "ดับเหตุ 2" เข้าใส่คิว เพื่อฟังในลำดับต่อไป !
 

10 อันดับบทความน่าสนใจ ! 10 อันดับบทความน่าสนใจ !
ส่งบทความธรรมะมาให้เรา ! ส่งบทความธรรมะมาให้เรา !
 
วิธีฟังสถานีวิทยุออนไลน์ วิธีฟังสถานีวิทยุออนไลน์
  สถานีวิทยุธรรมะ ออนไลน์ นี้เป็นสถานีวิทยุที่จัดทำขึ้นเพื่อเปิด ธรรมะ ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงาน เว็บไซต์ Thaiware.com ได้จัดเตรียมช่องทางการฟังไว้ 2 ช่องทาง ด้วย 2 โปรแกรม คือ สามารถรับฟังได้โดย โปรแกรม วินแอมป์ (Winamp) และ Microsoft Windows Media Player (WMP) รายละเอียด ...

1. ดาวน์โหลด โปรแกรม Winamp (กดตรงนี้) สำหรับ ท่านผู้ต้องการรับฟังด้วย โปรแกรม Windows Media Player สามารถกดรับฟังได้เลย โดยไม่ต้องดาวน์โหลด โปรแกรม เพื่อช่วยรับฟัง แต่อย่างใด กดตรงนี้ (Click Here !)

2. หลังจากที่ท่านดาวน์โหลด โปรแกรมตามที่กล่าวมาในข้อ 1. ขอให้ท่าน เลื่อนเม้าส์ขึ้นไปด้านบน และสังเกตุตรงรูปวิทยุ จะมีรูปสัญลักษณ์ (ไอค่อน - Icon) แสดง สัญลักษณ์ของ โปรแกรมตัวที่ท่านต้องการรับอยู่ โดยขอให้ท่านเลือก โปรแกรมที่จะรับฟังตามใจชอบ

Winamp Logo : แสดงถึง การรับฟัง โดยใช้โปรแกรม Winamp
Windows Media Player Logo : แสดงถึง การรับฟัง โดยใช้โปรแกรม Windows Media Player
 

วิธีการส่ง ไฟล์ธรรมะ วิธีการส่ง ไฟล์ธรรมะ

คุณสามารถส่ง บทสวด บทความ ไฟล์ ธรรมะ ในรูปแบบของ บทความออนไลน์ (Plain Text) หรือไฟล์ MP3, VDO คลิป, ไฟล์นำเสนอ (Presentation) ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ หรือ คริสต์ มาหาเราได้ตลอด กดตรงนี้ เพื่อดูรายละเอียดการส่ง !