Thaiware.com ศูนย์รวม ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของไทย
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
หนังสือทำบุญ หนังสือทำบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)
ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
Palungjit (พลังจิต) Palungjit (พลังจิต)
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
เว็บแสงประกาย เว็บแสงประกาย

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

บทบูชาพระธยานิพุทธไวโรจนะ

 

    Share  
 

 

มนตร์บทสำคัญที่ใช้บูชาพระธยานิพุทธไวโรจนะ คือ มนตร์แห่งแสงสว่าง ซึ่งช่วยขจัดปัดเป่าความมืดบอดทางปัญญาและช่วยให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากสังสารวัฏ

"โอม อโมฆะ ไวโรจนะ มหามุทรา มณิปัทมะ ชวาละ ประวรรตตยา หูม"

พระธยานิพุทธไวโรจนะ นุ่งห่มอย่างนักบวช ประดับเครื่องภูษิตาภรณ์ ประกอบด้วยกุณฑล กรองศอ และพาหุรัด มีขมวดพระเกศากลม พระอุษณีษะทรงสูง ประทับสมาธิเพชร(ประทับไขว้พระบาทแลเห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้าง)บนดอกบัวเหนือบัลลังก์สิงห์ มีแผ่นหลังและประภามณฑลอยู่เบื้องหลังพระเศียร พระหัตถ์แสดงธรรมจักรมุทรา คือพระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์แทนพระธรรมจักร พระหัตถ์ซ้ายประคองหมุนพระธรรมจักร แสดงถึงการเคลื่อนไปแห่งธรรม มีนางศยามตาราและนางสิตตาราประทับยืนด้านซ้ายและขวาของบัลลังก์ ทั้งสองถือดอกบัวในระดับพระอังสะ และแสดงปางประทานพร

พระนาม “ไวโรจนะ” หรือ “วิโรจนะ” แปลว่า ผู้รุ่งโรจน์ หมายถึง ดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่ชาวโลก เปรียบดังผู้มีธรรมะเป็นประทีปส่องสว่างแก่โลกนั่นเอง

ตามคติศาสนาพุทธมหายาน สกุลวัชรยาน เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีทิพยภาวะ คงอยู่คู่กับโลกเป็นอนันต์ ปรากฏในลักษณะของ “ตรีกาย” คือ ภาวะแห่งพุทธะ ๓ ลักษณะ ได้แก่

ธรรมกาย หรือ ปรมัตถ์ภาวะ

เป็นกายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ปรากฏกายในรูปของ พระอาทิพุทธ ผู้มีกายแห่งปรมัตถ์ มีสภาวะอันเป็นนิรันดร์

สัมโภคกาย

คือกายอันมีสภาวะเป็นทิพย์ ปรากฏในรูปของ พระธยานิพุทธ ผู้มีกายแห่งบรมสุข สำแดงให้ปรากฏเฉพาะพระโพธิสัตว์ เพื่อช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ที่ปฏิบัติผ่านทศภูมิแล้ว

นิรมาณกาย

คือกายที่เปลี่ยนแปลงได้ ปรากฏอยู่ในรูปของ พระมานุษิพุทธ ผู้มีกายอันเนรมิตขึ้น ได้แก่พระพุทธเจ้าที่ลงมาตรัสรู้บนโลกมนุษย์ ล้วนถูกเนรมิตจากฌานแห่งพระธยานิพุทธ

พระธยานิพุทธไวโรจนะ ทรงเป็นในพระธยานิพุทธพระองค์แรกในกลุ่มพระธยานิพุทธทั้ง ๕ ของศาสนาพุทธแบบมหายาน ซึ่งประทับอยู่ ณ พุทธเกษตรหรือดินแดนแห่งพระพุทธเจ้า
ตามทิศต่างๆ ดังนี้

1. พระไวโรจนะ (ผู้รุ่งโรจน์) ประทับอยู่ทิศท่ามกลาง
2. พระอักโษภยะ (ผู้ไม่หวั่นไหว) ประทับทางทิศตะวันออก
3. พระรัตนสัมภวะ (ผู้เกิดจากรัตนะ) ประทับอยู่ทางทิศใต้
4. พระอมิตาภะ (ผู้มีแสงสว่างเป็นนิรันดร) ประทับอยู่ทางทิศตะวันตก
5. พระอโมฆสิทธิ (ผู้สำเร็จโดยไม่พลาด) ประทับอยู่ทางทิศเหนือ

ทั้งนี้พระธยานิพุทธทั้ง ๕ จะประทับทรงฌานอยู่อย่างนั้น โดยมีตัวแทนเป็นพระโพธิสัตว์และมานุษิพุทธ หรือพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ลงมาเผยแผ่หลักธรรมในโลกมนุษย์อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตัวแทนของพระธยานิพุทธไวโรจนะ ได้แก่ พระธยานิโพธิสัตว์สมันตภัทร และพระกกุสันธะ อดีตพุทธเจ้า
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 


 

 
 
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 2
รายละเอียด ความเห็น  http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin svd.siju.dharma.thaiware.com.uhy.gl http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
  โดย : oguhenhuwazu
  หมายเลขไอพี : 37.115.206.xxx
  โพสเมื่อ : June 12, 2019 เวลา 11:22:48
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 1
รายละเอียด ความเห็น  http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online Buy Amoxicillin ssc.rwed.dharma.thaiware.com.tze.ch http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
  โดย : ivojubkenemud
  หมายเลขไอพี : 37.115.206.xxx
  โพสเมื่อ : June 12, 2019 เวลา 10:50:30
 
 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด
 
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996