ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

บทบูชาพระธยานิพุทธไวโรจนะ

 

    Share  
 

 

มนตร์บทสำคัญที่ใช้บูชาพระธยานิพุทธไวโรจนะ คือ มนตร์แห่งแสงสว่าง ซึ่งช่วยขจัดปัดเป่าความมืดบอดทางปัญญาและช่วยให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากสังสารวัฏ

"โอม อโมฆะ ไวโรจนะ มหามุทรา มณิปัทมะ ชวาละ ประวรรตตยา หูม"

พระธยานิพุทธไวโรจนะ นุ่งห่มอย่างนักบวช ประดับเครื่องภูษิตาภรณ์ ประกอบด้วยกุณฑล กรองศอ และพาหุรัด มีขมวดพระเกศากลม พระอุษณีษะทรงสูง ประทับสมาธิเพชร(ประทับไขว้พระบาทแลเห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้าง)บนดอกบัวเหนือบัลลังก์สิงห์ มีแผ่นหลังและประภามณฑลอยู่เบื้องหลังพระเศียร พระหัตถ์แสดงธรรมจักรมุทรา คือพระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์แทนพระธรรมจักร พระหัตถ์ซ้ายประคองหมุนพระธรรมจักร แสดงถึงการเคลื่อนไปแห่งธรรม มีนางศยามตาราและนางสิตตาราประทับยืนด้านซ้ายและขวาของบัลลังก์ ทั้งสองถือดอกบัวในระดับพระอังสะ และแสดงปางประทานพร

พระนาม “ไวโรจนะ” หรือ “วิโรจนะ” แปลว่า ผู้รุ่งโรจน์ หมายถึง ดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่ชาวโลก เปรียบดังผู้มีธรรมะเป็นประทีปส่องสว่างแก่โลกนั่นเอง

ตามคติศาสนาพุทธมหายาน สกุลวัชรยาน เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีทิพยภาวะ คงอยู่คู่กับโลกเป็นอนันต์ ปรากฏในลักษณะของ “ตรีกาย” คือ ภาวะแห่งพุทธะ ๓ ลักษณะ ได้แก่

ธรรมกาย หรือ ปรมัตถ์ภาวะ

เป็นกายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ปรากฏกายในรูปของ พระอาทิพุทธ ผู้มีกายแห่งปรมัตถ์ มีสภาวะอันเป็นนิรันดร์

สัมโภคกาย

คือกายอันมีสภาวะเป็นทิพย์ ปรากฏในรูปของ พระธยานิพุทธ ผู้มีกายแห่งบรมสุข สำแดงให้ปรากฏเฉพาะพระโพธิสัตว์ เพื่อช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ที่ปฏิบัติผ่านทศภูมิแล้ว

นิรมาณกาย

คือกายที่เปลี่ยนแปลงได้ ปรากฏอยู่ในรูปของ พระมานุษิพุทธ ผู้มีกายอันเนรมิตขึ้น ได้แก่พระพุทธเจ้าที่ลงมาตรัสรู้บนโลกมนุษย์ ล้วนถูกเนรมิตจากฌานแห่งพระธยานิพุทธ

พระธยานิพุทธไวโรจนะ ทรงเป็นในพระธยานิพุทธพระองค์แรกในกลุ่มพระธยานิพุทธทั้ง ๕ ของศาสนาพุทธแบบมหายาน ซึ่งประทับอยู่ ณ พุทธเกษตรหรือดินแดนแห่งพระพุทธเจ้า
ตามทิศต่างๆ ดังนี้

1. พระไวโรจนะ (ผู้รุ่งโรจน์) ประทับอยู่ทิศท่ามกลาง
2. พระอักโษภยะ (ผู้ไม่หวั่นไหว) ประทับทางทิศตะวันออก
3. พระรัตนสัมภวะ (ผู้เกิดจากรัตนะ) ประทับอยู่ทางทิศใต้
4. พระอมิตาภะ (ผู้มีแสงสว่างเป็นนิรันดร) ประทับอยู่ทางทิศตะวันตก
5. พระอโมฆสิทธิ (ผู้สำเร็จโดยไม่พลาด) ประทับอยู่ทางทิศเหนือ

ทั้งนี้พระธยานิพุทธทั้ง ๕ จะประทับทรงฌานอยู่อย่างนั้น โดยมีตัวแทนเป็นพระโพธิสัตว์และมานุษิพุทธ หรือพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ลงมาเผยแผ่หลักธรรมในโลกมนุษย์อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตัวแทนของพระธยานิพุทธไวโรจนะ ได้แก่ พระธยานิโพธิสัตว์สมันตภัทร และพระกกุสันธะ อดีตพุทธเจ้า
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 


 

 
 
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 2
รายละเอียด ความเห็น  http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin svd.siju.dharma.thaiware.com.uhy.gl http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
  โดย : oguhenhuwazu
  หมายเลขไอพี : 37.115.206.xxx
  โพสเมื่อ : June 12, 2019 เวลา 11:22:48
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 1
รายละเอียด ความเห็น  http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online Buy Amoxicillin ssc.rwed.dharma.thaiware.com.tze.ch http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
  โดย : ivojubkenemud
  หมายเลขไอพี : 37.115.206.xxx
  โพสเมื่อ : June 12, 2019 เวลา 10:50:30
 
 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด