ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

มงคงชีวิต 38 ประการ (จดจำเอาไว้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า !)

 

    Share  
 

 

หลักปฏิบัติมงคล 38 ประการของคนดี

1. อย่าคบคนพาล เพราะการคบคนพาล ชีวิตจะมีแต่ความเสื่อม

2. สมาคมด้วยบัณฑิต จะพบแต่ความเจริญในชีวิต

3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เช่น บิดามารดาเป็นบุคคลที่บุตรธิดาทุกคนจะต้องเคารพบูชา

4. การอยู่ในประเทษอันสมควร ข้อนี้หมายถึงประเทศที่เหมาะแก่การหากิน เหมาะแก่การค้าขาย ทำไร่ไถนา เป็นต้น

5. เป็นผู้ที่เคยทำบุญมาก่อน คือ การกระทำความดี เป็นต้น ผู้ได้สะสมความดีไว้ก่อนมามาก ถือว่าเป็นมงคล

6. ให้ตั้งตนไว้ชอบ ทั้งทางกาย วาจา และใจ

7. ความเป็นพหูสูต คือ เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก ชีวิตจะก้าวหน้าเมื่อเราแสวงหาความรู้

8. เชี่ยวชาญในศิลปวิชาสาขาใดสาขาหนึ่ง

9. เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต

10. เป็นผู้พูดด้วยวาจาสุภาษิต คือ กล่าวแต่วาจาอ่อนหวาน สมานสามัคคี และมีประโยชน์

11. อุผัฏฐากมารดาบิดา คือ บำรุงบิดามารดา ผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดา ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งเรือง

12. ให้สงเคราะห์บุตร ห้ามไม่ให้ทำชั่ว ให้ทำแต่ความดี ให้ศึกษาศิลปววิทยา เป็นต้น พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นมงคล

13. สงเคราะห์ภรรยา ภรรยาก็ต้องสงเคราะห์สามีด้วย ต้องสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน

14. การทำงานไม่ให้คั่งค้าง เพราะการผัดวันประพันพรุ่ง เป็นเหตุของความเสื่อม ไม่เป็นมงคล

15. การให้ทาน จัดว่าเป็นมงคล

16. การประพฤติธรรม ทั้งทางกาย วาจา ใจ เพราะธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้

17. การสงเคราะห์ญาติ ทั้งฝ่ายบิดามารดาในเวลาที่ควร ชีวิตจะมีแต่ความเจริญ

18. การประกอบกิจการงานที่ไม่มีโทษ คือ ประกอบการงานที่สุจริต

19. การงดเว้นจากบาปทั้งปวง ได้แก่การตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถ 10 เป็นต้น

20. การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา อันจักก่อให้เกิดโทษด้วยประการต่าง ๆ

21. การเป็นผู้ไม่ประมาทาในการประพฤติธรรม หมายความว่า ต้องมีความรอบคอบ มีความระมัดระวัง ไม่เป็นคนลืมสติ เพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย

22. การรู้จักสัมมาคารวะ เป็นผู้มีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ล่วงเกิน อันเป็นสมบัติของผู้เจริญ

23. การเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

24. มีความสันโดษ พอใจในสิ่งที่เรามีเราได้ มีความเป็นอยู่อย่างสมตามฐานะ มักน้อย

25. มีความกตัญญู คือรู้อุปการะที่ท่านทำให้ เช่น บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เป็นต้น เพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี นี้เป็นมงคล

26. การฟังธรรมตามกาล เช่น วันพระ เป็นต้น

27. ขันติ เป็นผู้มีความอดทน ต่อความลำบาก ต่อทุกขเวทนา ต่ออำนาจกิเลส เป็นต้น

28. เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม ว่านอนสอนง่าย

29. การได้เห็นสมณะ ผู้มีความสงบ ทั้งที่เห็นด้วยตา ด้วยใจ และด้วยปัญญา

30. การสนทนาธรรมตามกาล พูดแต่เรื่องที่ดี ทำให้ได้แง่คิดใหม่ ๆ นี้เป็นมงคงอีกประการหนึ่ง

31. การบำเพ็ญตบะ มีความเพียรเผากิเลสให้เบาบางลงไป เช่นการเจริญภาวนา เป็นต้น

32. การประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สูงส่งยิ่งขึ้น

33. การเห็นแจ้งในอริยสัจ 4 ความจริงของชีวิต ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

34. การทำนิพพานให้แจ้ง มงคลข้อนี้สูงขึ้นไปอีก เป็นความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง

35. ความเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม คือเรื่องราวที่มีอยู่ประจำโลก ได้แก่ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุขและทุกข์

36. ความเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าโศก

37. ความไม่มีกิเลสในใจ ไม่สร้างสนิมไว้ในใจ ผู้ที่ทำตัวอยู่เหนือกิเลสได้นี้จัดเป็นมงคล

38. เป็นผู้มีจิตเกษม คือมีจิตใจที่ปราศจากเครื่องร้อยรัด มีจิตสงบจากสิ่งผูกมัดโดยประการทั้งปวง

เหล่านี้เรียกว่า มงคล 38 ข้อ ตามหลักพุทธศาสนาเป็นข้อๆ ขอให้จดจำเอาไว้ แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ ทำตัวให้เป็นมงคล แล้วชีวิตก็จะเจริญ
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 


 

 
 
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 5
รายละเอียด ความเห็น  http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxil Amoxicillin 500 Mg dup.xejy.dharma.thaiware.com.tqa.ne http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
  โดย : ataieyuhad
  หมายเลขไอพี : 178.150.47.xxx
  โพสเมื่อ : January 14, 2021 เวลา 01:06:41
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 4
รายละเอียด ความเห็น  http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Buy Amoxicillin Online Without Prescription yoh.gkyz.dharma.thaiware.com.jjd.go http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
  โดย : oruatxativa
  หมายเลขไอพี : 178.150.47.xxx
  โพสเมื่อ : January 14, 2021 เวลา 00:47:08
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 3
รายละเอียด ความเห็น  http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin No Prescription Buy Amoxicillin Online gmq.chzf.dharma.thaiware.com.zoe.tl http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
  โดย : inuqusevixucu
  หมายเลขไอพี : 178.150.47.xxx
  โพสเมื่อ : January 14, 2021 เวลา 00:15:16
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 2
รายละเอียด ความเห็น  http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500 Mg oem.ycsk.dharma.thaiware.com.hyq.gc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
  โดย : ivixumadaquhe
  หมายเลขไอพี : 178.150.47.xxx
  โพสเมื่อ : January 13, 2021 เวลา 23:55:42
ลำดับ ความคิดเห็น  ลำดับที่ : 1
รายละเอียด ความเห็น  Il Viagra Sulle Donne Foros De Kamagra cialis Minocycline Vs Amoxicillin Cialis Vente Libre
  โดย : Stevlell
  หมายเลขไอพี : 5.188.84.xxx
  โพสเมื่อ : September 17, 2019 เวลา 22:55:46
 
 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด