Thaiware.com ศูนย์รวม ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของไทย
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ต้นบุญ สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์
ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ
หนังสือทำบุญ หนังสือทำบุญ
Palungjit (พลังจิต) Palungjit (พลังจิต)
เว็บแสงประกาย เว็บแสงประกาย

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

กรรมดี คนดีทำได้ง่าย

 

    Share  
 


(กดตรงนี้เพื่อดูรูปภาพขนาดเต็ม)
 

 

สุกรํ สาธุนา สาธุ
กรรมดีคนดีทำได้ง่าย

ณ บัดนี้จะได้บรรยายขยายความตาม พุทธศาสนสุภาษิต อันลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นตามนิพนธ์บาทคาถา เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติสืบต่อไป

คำว่า กรรม มีความหมาย คือ การกระทำ ซึ่งยังถือว่าเป็นคำที่เป็นกลางๆ ยังตัดสินลงไปไม่ได้ว่าเป็น กรรมดี หรือกรรมชั่ว ดูอย่างในตอนเด็กๆ ผู้ใหญ่มักจะสอนอยู่เสมอในเรื่องของบาปกรรม เช่น การยิงนกตกปลาเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นบาปกรรม การพูดโกหกก็เป็นสิ่งไม่ดี การไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่มีอายุมากกว่าเราหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม จึงทำให้เรารู้สึกคุ้นหูกับเรื่องของกรรมในด้านของการห้ามทำบาปและสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องต่างๆ และเกิดความกลัวเกรงที่จะทำความผิดในเรื่องของบาปกรรมที่ผู้ใหญ่ได้สั่งสอนเรามา

แต่ถ้าหากจะให้จำแนกคำว่า กรรม ให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาอีกสักหน่อยก็คงต้องอ้างเอาพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม อธิบายได้ว่าการที่จะทำกรรมได้นั้นและสำเร็จเป็นกรรมก็ต้องประกอบด้วยเจตนาเป็นสำคัญ ถ้าไม่มีเจตนาที่จะทำ เรียกว่า กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม เป็นกรรมสักว่าทำ คือเจตนาอ่อน หรือมิใช่เจตนา ผลของกรรมที่ประกอบด้วยเจตนาน้อยก็จะเบาบางตามไป

การกระทำที่ดีเรียกว่า กุศลกรรม คือ กรรมดี เป็นสิ่งที่สัตบุรุษ บัณฑิตหรือคนดีกระทำได้ง่าย โดยอาศัยกุศลมูล หมายถึง ต้นเหตุของความดีมี ๓ อย่าง คือ

๑.อโลภะ ไม่โลภ (จาคะ การให้ การสละ)

๒.อโทสะ ไม่คิดประทุษร้าย (เมตตา ความรัก, ความปราถนาให้เขามีสุข)

๓.อโมหะ ไม่หลง (ปัญญา ความรู้ความเข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น)

ในทางกลับกัน การกระทำที่ไม่ดีเรียกว่า อกุศลกรรม คือกรรมชั่ว เป็นสิ่งที่พาดำดิ่งลงเหว ทำให้พลาดโอกาสในการกระทำกุศลกรรม ดูตัวอย่างพระเทวทัตที่กระทำความผิด ยุแหย่ให้พระเจ้าอชาตศัตรูทำอนันตริยกรรม ปล่อยช้างนาฬาคิฬีคุ้มคลั่งหวังที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้า ยังพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิตด้วยการกลิ้งหินจากหน้าผาจนสะเก็ดหินกระเด็นถูกพระพุทธเจ้า การทูลขอวัตถุ ๕ ประการแต่ไม่ได้รับการอนุญาต จึงทำสังฆเภทด้วยการชักจูงพระสงฆ์จำนวนหนึ่งออกไปปกครองเอง ถ้าหากพระเทวทัตตั้งใจบำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในตอนนั้นก็คงจะได้เป็นพระอริยบุคคลคนหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้และทำสร้างประโยชน์ได้มากมายเป็นแน่แท้ สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ กรรมดี คนชั่วทำได้ยาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระเทวทัตต้องถูกธรณีสูบและต้องชดใช้กรรมอยู่ในอเวจีมหานรก แต่ด้วยการสำนึกถึงความผิดของตนก่อนที่ท่าจจะตายได้ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชา ในภายภาคหน้าเพราะผลกรรมอันดีนี้จะส่งผลให้พระเทวทัตได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง จึงได้ยกเอาเรื่องของพระเทวทัตมาแสดงเพื่อให้เห็นคุณและโทษของกรรม

การทำ กรรมดี เป็นสิ่งที่กระทำได้ไม่ยากสำหรับสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย นอกจากจะทำบุญ ให้ทาน ปล่อยนก ปล่อยปลาเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อสร้างบุญกุศลกันแล้ว ในเบื้องต้นควรรักษาศีล ๕ ของตนให้เป็นปกติ คือ รักษาให้บริสุทธ์ ไม่ให้ขาด ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย เรียกว่า รักษาเป็นชีวิตจิตใจ คือเป็นปกติสำหรับอุบาสก อุบาสิกา บางคนเคยกล่าวกับอาตมา(กระผม)ว่า โอ้โห้ รักษาไม่ไหวศีล ๕ มันมากเหลือเกิน ที่มันมากเพราะอะไร ก็เพราะยังฆ่าสัตว์ ยังลักทรัพย์ ยังผิดประเวณี ยังพูดปด ยังดื่มของมึนเมา รวมทั้งยาเสพติดให้โทษอยู่ เขาถึงบอกว่ามาก เหตุเพราะไม่ได้เคยรักษาศีลอย่างจริงจังนั่นเอง

พอบอกให้รักษาศีลจึงทรมาณ ทุรนทุรายจะเป็นจะตายให้ได้ อาตมา (กระผม) นึกขึ้นในใจว่าถ้าหากถือศีลแล้วต้องตายมันก็ยังน่าสรรเสริญกว่า การที่ผิดศีลแล้วต้องตายมากกว่าเป็นไหนๆ แต่หากจะพูดถึงเรื่องตายๆ ก็จะพาให้กลัวกันไปใหญ่ แต่ก็มีบางคนศีล ๕ ถือไม่ครบ ขอศีล ๔ ก็แล้วกัน (พยายามต่อรองกัน) อันนี้ก็สุดแท้แต่บุญแต่กรรมหรือแล้วแต่เวรแต่กรรม แต่ด้วยความที่อาตมา(กระผม)เป็นพระจึงต้องคอยตักเตือนญาติโยมเสมอๆ

เพราะฉะนั้น กรรมดี ไม่ใช่เรื่องยากที่จะกระทำ และก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเราขวนขวายในคุณงามความดีอยู่เสมอๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากและหนักหนาอะไร ให้ระลึกเอาไว้ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว อย่าเห็นความชั่วเป็นความดี และความดีโจรก็ลักขโมยไปไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินเงินทองของมีค่าต่างๆ คนดีเขาก็พยายามสั่งสมแต่คุณงามความดีของเขานั้นให้เพิ่มพูนมากยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะ กรรมดี ที่กระทำนั้นจะไม่นำพาเรื่องเดือดร้อนใจมาให้เขาในภายหลัง แต่ความดีที่กระทำไว้มีแต่จะนำพาความสุขมาให้สมดังพุทธสุภาษิตอันลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นนั้นว่า

สุกรํ สาธุนา สาธุ
กรรมดีคนดีทำได้ง่าย

ดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด
 
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996