ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะออนไลน์
สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์ สำนักปฏิบัติธรรม มณีตรัยรัตน์
ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ) ธรรมดาดอทเน็ต (ความเรียบง่าย คือธรรมะ)
เว็บแสงประกาย เว็บแสงประกาย
สำนักพิมพ์ต้นบุญ สำนักพิมพ์ต้นบุญ
บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา) บ้านธัมมะ (มูลนิธิศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะดิลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี
ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ ดาวน์โหลดเสียงธรรม ธะธรรมชาติ
หนังสือทำบุญ หนังสือทำบุญ

(ดูลิ้งค์เพิ่มเติม)
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

มหาอานิสงส์ การให้หนังสือธรรมะเป็นทาน

 

    Share  
 

 

คำว่า "ธรรมะ" เพียงคำเดียว มีความหมายมากมายหลายประการ แต่ประการที่สำคัญที่สุดนั้น

ธรรมะ คือ หน้าที่ ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเพื่อความมีชีวิติอยู่อย่างผาสุก ทั้งโดยส่วนตัว และส่วนรวม หรือทั้งโลก

การพิมพ์หนังสือธรรมะขึ้นเป็นธรรมทานในสมัยที่โลกกำลังขาดแคลนธรรมะอย่างยิ่งเช่นนี้ เป็นสิ่งที่มีเหตุผลและควรแก่การอนุโมทนา

พระพุทธเจ้าทรงอนุญาติให้สวดมนต์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อท่องบ่นจดจำหลักธรรมคำสอนไว้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้เกิดผลแก่การป้องกันขจัดภัยต่างๆ ทรงแสดงอีกว่า การสวดมนต์นั้น หากสวดโดยโยนิโสมนสิการ คือใช้ปัญญาพิจารณาไปตามบทสวดอย่างแยบคาย ทำให้ผู้สวดถึงจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือความพ้นทุกข์หลุดจากวงจรวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิได้ ดังมีพุทธดำรัสตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาต วิมุตตายตนสูตรว่า

"บุคคลบางคน หมั่นไหว้พระ สวดมนต์ หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมา และขณะที่สวดด้วยจิตเป็นสมาธินั้น เขาน้อมข้อธรรมมาปฏิบัติก็จักบรรลุถึงความพ้นทุกข์ได้"

การสวดมนต์จะศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผลดังปรารถนานั้น ต้องประกอบ ด้วย

๑. มีศรัทธา อย่างสุดชีวิต

๒. มีวิริยะ ความพยายามหมั่นเพียรสวดมนต์ และปฏิบัติตามคำสวดในบทสวด

๓. มีปัญญา พิจารณาเนื้อหาบทสวดบทโพชฌังคปริตรเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อในเบื้องต้น แล้วเพียรลงมือสวดอย่างมุ่งมั่น ผลให้เกิดปีติ เกิดสมาธิ สมาธิทำให้เกิดปัญญาพิจารณา เนื้อหาบทสวดได้แล้ว เราชื่นชมเชื่อมั่นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้น ยิ่งทำให้มีกำลังใจสวดมนต์มากขึ้น ปีติจะเพิ่มขึ้น สมาธิก็เพิ่มขึ้นตามมา ปัญญายิ่งพิจารณาไตร่ตรองได้ละเอียดมากขึ้น

ขบวนการหมุนเวียนตอกย้ำซ้ำๆ นี้ต้องใช้วิริยะความเพียร ยิ่งทำมากรอบ ยิ่งจะเพิ่มพลังความศักดิ์สิทธิ์ ทุกรอบของการเกิดปิติชื่นชมยินดีร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเลือด ในน้ำเหลือง ในเส้นประสาท ในทุกอย่างที่อยู่ภายในกาย ช่วยให้เรามีโอกาสหายป่วยได้ ที่ป่วยหนักจะทุเลาเบาลง ที่เบาก็บางจางหายไป นี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้

บทสวดโพชฌังคปริตรแนะให้เราปฏิบัติตามบทสวดนี้ เราจะได้บุญสูงมาก ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพาน หรือหากปรารถนาเป็นมนุษย์ต่อไป ก็จะมีความสุขความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตในทุกภพทุกชาติ

ขออานิสงส์จากการสวดมนต์ด้วยในศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในพระปริตรธรรมของผู้สวด จงบังเกิดเป็นเครื่องต้านทานป้องกัน และบรรเทาให้ท่านหายจากโรคในเร็ววันเทอญ ..
THAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด