ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

3 สิ่ง ที่ทำแล้วกลับคืนไม่ได้ คือ ?

 

    Share  
 

 


นักปราชญ์กล่าวว่า "มีสามสิ่ง ที่ทำแล้วกลับคืนไม่ได้ คือ เวลา โอกาส และ คำพูด"
 
"ต้นไม้ต้นหนึ่งทำไม้ขีดไฟได้นับล้านก้าน แต่ไม้ขีดไฟก้านเดียว
สามารถทำลายต้นไม้ทั้งป่า เฉกเช่น คำพูดของคนเรา พูดดีเพียง
ประโยคเดียวให้ชีวิตแก่อีกคนได้ แต่คำพูดไม่ดีเพียงประโยคเดียว
สามารถทำลายชีวิตได้เช่นกัน"
 
"สัมมาวาจา" หมายถึง การพูดจาที่ถูกต้อง คำจำกัดความมีว่า
ต้องจริง น่าฟัง มีประโยชน์ และถูกต้อง แก่กาลเทศะ
 
"สัมมาวาจา" คือ การพูดจาที่ถูกต้อง คือ ไม่เท็จ ไม่พูดหยาบ
ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ นี่คือ "สัมมาวาจา"
 
- การพูดจาชอบ ต้องออกมาจากจิตใจ
- เว้นการพูดที่ไม่ควรพูด พูดแต่คำที่ควรพูด ให้ถูกกาลเทศะ
- ไม่มีเรื่องจะพูดหรือควรพูด ก็นิ่งเสีย ไม่พูดก็ได้(ดีกว่า)
- พูดพล่อย พูดตะบัน พูดจนคนอื่นรำคาญ ไม่ได้พูดจะอกแตกตาย เท่ากับ การไม่มีสัมมาวาจา
- การพูดมาก ไม่ใช่ สัมมาวาจา
- สัมมาวาจา เป็นเรื่องขูดเกลากิเลส เป็นเรื่องสัมมาทิฏฐิ เป็น เรื่องของ สติปัญญา เป็นองค์ที่ 3 (กลุ่มศีล) ของอริยอัฏฐังคิกมรรค
 
หมายเหตุ : มรรคมีองค์ 8 = อริยมรรคมีองค์ 8 = "อริยอัฏฐัง-คิกมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง "ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องอันพอดี 8 ประการรวมกันเข้าเป็นหนทางอันประเสริฐ(ทางเดียว). ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์"  [อริยะ=อันประเสริฐ, อัฏฐัง=แปด, มรรค=ทาง,
ทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง หมกมุ่นในกามและบีบคั้นทรมานตน] / ดนย์ อารยะTHAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด