ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
 

 

รวมลิ้งค์ เว็บไซต์ธรรมะ ที่น่าสนใจ
  THAIWARE Dharma | รายละเอียด บทความ บทสวด บทคาถา ธรรมะ
เลือกขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร :  ก   ก   ก   ก 

สิ่งทั่งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

 

    Share  
 

 


ในสมัยพุทธกาล มีพราหมณ์ผู้หนึ่งตรัสถามพระพุทธเจ้าว่า มึคำสอนใดในศาสนาพระองค์ ที่กินใจความครอบคลุมทั้งพระพุทธศาสนาไหม พระพุทธเจ้าตรัสว่ามี พราหมณ์จึงอาราทนาพระพุทธเจ้าให้ตรัสสอน พระพุทธองค์จึงกล่าวว่า สัพเพ ธานัง นาลัง อภินิเวสายะ แปลว่า สิ่งทั่งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
 
ที่เราทุกข์ๆ กันทุกวันนี้ เพราะเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวกู เมื่อมีตัวกูก็ต้องมีของกู ทั้งๆที่ตัวเราประกอบด้วย รูปกับนาม อันได้แก่ ธาตุ 4 ขันธ์ 5 อันได้แก่
 
1. รูปคือร่างกายเราอันประกอบด้วยธาตุ 4 ดิน น้ำ ลมไฟ ประกอบกันขึ้นมา
 
2. นามคือนามธรรมประกอบด้วย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ สัญญาคือความจำได้หมายรู้ สังขารคือการปรุงแต่งจิตเป็นความคิด วิญญาณคือความรู้สึก
 
โดยนามทั้ง 4 ประกอบกันขึ้นมาอาจจะบางส่วน เรียกว่าเป็นจิต จิตเกิดการยึดรูปหรือกายว่าเป็นของฉัน จิตเกิดความหลงหรืออวิชชาว่ามีตัวฉันหรือตัวกูเกิดขึ้นนั่นเอง เมื่อมีตัวกูก็จะมีอยากไม่อยาก ชอบไม่ชอบ มีของกูคือลูกเมรย ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ ลูกข้าใครอย่าแตะ เมียข้าใครอย่ามอง เงินทองเป็นของกู ชื่อเสียงก็ของกู ตำแหน่งยศก็ของกู ทำให้ตัวกูหรือตัวตนใหญ่ขี้น เมื่อมีตัวกู ก็ตะมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นTHAIWARE Dharma | นำข้อมูลบทความออก !  นำข้อมูลออกพิมพ์ !

THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออก โดยการพิมพ์ (Print Article by Printable View)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ MS.Word (Export Article to MS.Word)    THAIWARE Dharma | นำข้อมูลออกสู่ ไฟล์เอกสาร PDF (Export Article to PDF Format Document)
 

THAIWARE Dharma | กลับสู่หน้าแรก ไทยแวร์ธรรมะ
 

 

 

 

  THAIWARE Dharma | ส่งความคิดเห็นจากทางบ้าน !
หัวข้อ เนื้อหา ข้อตกลง
  ความคิดเห็น* :

หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดของบทความเข้าไป (ไม่รับ HTML Code) สามารถกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้
  ห้ามโพสข้อความ !

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อ ความมั่นคงของประเทศ

  ที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือผิดศีลธรรม

  ที่ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย

  ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา

  ที่มีการพาดพิงถึงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

  ที่ผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ชื่อ / อีเมล์* :

หมายเหตุ : "นาย สมชาย รักธรรม" หรือ "somchai.r@gmail.com"
  รหัสยืนยัน* :

 
ฉันยอมรับข้อตกลงที่กล่าวมา ภายในหน้านี้ ทั้งหมด